bip.gov.pl
A A A K
SmodBIP
To jest wersja archiwalna, wiadomość została skasowana: 20.02.2012 z powodu:
dezaktualizacja wiadomości

Ogłoszenie o konsultacjach społecznych w sprawie Gminnego Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego Gminy Żarów na lata 2011-2015

01.12.2011

Konsultacje odbędą się w formie zamieszczenia w/w projektu uchwały wraz z formularzem zgłaszania opinii (tj. formularz konsultacji) na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Żarowie www.um.zarow.pl, w Biuletynie Informacji Publicznej pod adresem www.bip.um.zarow.pl oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Żarowie.

Opinie i uwagi należy zgłaszać drogą pisemną - w kopercie z dopiskiem „Konsultacje społeczne – OFZiP”, poprzez przesłanie pocztą na adres: Urząd Miejski, ul. Zamkowa 2, 58-130 Żarów lub złożenie w Biurze Obsługi Klienta w Urzędzie Miejskim w Żarowie bądź też drogą elektroniczną - przesłanie na adres: oswiata@um.zarow.pl

Wyniki konsultacji podaje się do publicznej wiadomości poprzez opublikowanie w Biuletynie Informacji Publicznej, na stronie internetowej i tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego. Wyniki mają charakter opiniotwórczy i nie są wiążące.

Opublikował: Marcin Wolfram
Publikacja dnia: 01.12.2011

Dokument oglądany razy: 1744
« inne aktualności