bip.gov.pl
A A A K
SmodBIP
To jest wersja archiwalna, wiadomość została skasowana: 02.12.2011 z powodu:
publikacja informacji ponad 30 dni

„Miasta” działanie 9.2. RPO WD na lata 2007-2013 - wstrzymanie oceny zgłoszeń

31.10.2011

po ogłoszeniu przez Zarząd Województwa Dolnośląskiego pełniącego rolę Instytucji Zarządzającej Regionalnym Programem Operacyjnym dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007-2013 naboru w trybie konkursowym wniosków o dofinansowanie projektów w ramach Priorytetu 9 „Odnowa zdegradowanych obszarów na terenie Dolnego Śląska (Miasta)” Działanie nr 9.2 „Wsparcie dla przedsięwzięć w zakresie mieszkalnictwa w miastach poniżej 10 tysięcy mieszkańców” współfinansowanych ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007-2013.

Zgodnie z obowiązującym Ramowy Planem Realizacji RPO WD, ogłoszenie naboru Działania 9.2 nastąpi w grudniu 2011r.

Wybór partnera nastąpi w oparciu o nadesłane zgłoszenia zgodnie z kryteriami podanymi w ogłoszeniu naboru na partnera projektu. Wybrani zostaną partnerzy spełniający kryteria podane w ogłoszeniu oraz partnerzy którzy będą najlepiej przygotowani do realizacji projektu.

Opublikował: Marcin Wolfram
Publikacja dnia: 31.10.2011

Dokument oglądany razy: 1145
« inne aktualności