bip.gov.pl
A A A K
SmodBIP
To jest wersja archiwalna, wiadomość została skasowana: 31.10.2011 z powodu:
upłynięcie terminu zgłaszania propozycji

Konsultacje - Lokalny Program Rewitalizacji Miasta Żarów

27.09.2011

Podczas konsultacji będą zbierane propozycje projektów, mogących uzyskać wsparcie ze środków Unii Europejskiej w ramach II naboru dla Priorytetu IX Odnowa zdegradowanych obszarów miejskich na terenie Dolnego Śląska („Miasta”) Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007-2013.

Propozycje projektów powinny zawierać informację na temat:

  • zgłaszającego,
  • dane zgłaszanych budynków
  • Zakres projektu (zakres robót)
  • Wydatki/Koszty całkowite w PLN
  • Dane kontaktowe

Do zgłaszania projektów zapraszamy:

  • Wspólnoty mieszkaniowe
  • Spółdzielnie mieszkaniowe
  • Zarządców nieruchomości
  • Administratorzy budynków

Propozycje projektów do LPR należy od dnia 26 września do dnia 28 października 2011 (decyduje data wpływu do Urzędu Miasta i Gminy Żarów):
złożyć osobiście do godz. 15.30 – Urząd Miejski w Żarowie ul. Zamkowa 2, 58-130 Żarów z dopiskiem „PRZYGOTOWANIE LOKALNEGO PROGRAMU REWITALIZACJI – PROJEKTY”

lub

wysłać pocztą elektroniczną na adres burmistrz@um.zarow.pl lub nadać w urzędzie pocztowym na adres Urząd Miejski w Żarowie ul. Zamkowa 2, 58-130 Żarów z dopiskiem „PRZYGOTOWANIE LOKALNEGO PROGRAMU REWITALIZACJI – PROJEKTY”

Opublikował: Marcin Wolfram
Publikacja dnia: 27.09.2011

Dokument oglądany razy: 1378
« inne aktualności