bip.gov.pl
A A A K
SmodBIP
To jest wersja archiwalna z dnia 21.02.2012, zobacz aktualną wersję tej strony.
Zmiany wprowadzono z powodu: dodanie uchwał z sesji nr XX (140 do 150)

Uchwały 2012

 • Uchwała nr XVIII/128/2012
  w sprawie:
  wyrażenia opinii w sprawie zmian granic miasta Żarów oraz przyjęcia wyników konsultacji społecznych przeprowadzonych z mieszkańcami miasta Żarów oraz sołectwa Mrowiny
 • Uchwała nr XVIII/129/2012
  w sprawie:
  wyrażenia zgody na poszerzenie terenu Podstrefy Żarów Wałbrzyskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej "INVESTPARK"
 • Uchwała nr XVIII/130/2012
  w sprawie:
  przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego w obrębie wsi Kalno, gmina Żarów (zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Kalno, gmina Żarów, zatwierdzonego uchwałą Nr XI/58/2011 Rady Miejskiej w Żarowie z dnia 30 czerwca 2011r.)
 • Uchwała nr XVIII/131/2012
  w sprawie:
  zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Buków
 • Uchwała nr XVIII/132/2012
  w sprawie:
  zatwierdzenia zaktualizowanego Planu Odnowy Miejscowości Kruków
 • Uchwała nr XVIII/133/2012
  w sprawie:
  wyrażenia zgody na przyjęcie do gminnego zasobu nieruchomości w drodze darowizny lokalu mieszkalnego
 • Uchwała nr XVIII/134/2012
  w sprawie:
  ustalenia wynagrodzenia dla Burmistrza Miasta Żarów
 • Uchwała nr XIX/135/2012
  w sprawie:
  zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Żarów
 • Uchwała nr XIX/136/2012
  w sprawie
  : wprowadzenia zmian w budżecie gminy Żarów na 2012 rok
 • Uchwała nr XIX/137/2012
  w sprawie:
  zmiany uchwały nr XXXIII/170/2008 Rady Miejskiej w Żarowie z dnia 27 listopada 2008 r. w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego
 • Uchwała nr XIX/138/2012
  w sprawie:
  zmiany uchwały nr XII/61/2007 Rady Miejskiej w Żarowie z dnia 28 czerwca 2007 r. w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego
 • Uchwała nr XIX/139/2012
  w sprawie:
  emisji obligacji komunalnych oraz określenia zasad ich zbywania, nabywania i wykupuOpublikował: Marcin Wolfram
Publikacja dnia: 21.02.2012
Podpisał: Marcin Wolfram
Dokument z dnia: 24.01.2012
Dokument oglądany razy: 2 116