bip.gov.pl
A A A K
SmodBIP
To jest wersja archiwalna z dnia 19.01.2012, zobacz aktualną wersję tej strony.
Zmiany wprowadzono z powodu: dodanie nowego zarządzenia

Zarządzenia 2012

 • Zarządzenie nr 5/2011
  w sprawie:
  ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu
 • Zarządzenie nr 7/2012
  w sprawie:
  powołania koordynatora gminnego ds. obsługi informatycznej wyborów uzupełniających do Rady Miejskiej w Żarowie, ogłoszonych na dzień 19 lutego 2012 roku
 • Zarządzenie nr 12/2011
  w sprawie:
  powołania Komisji Przetargowej na przeprowadzanie przetargów oraz rokowań na sprzedaż, oddawanie w użytkowanie wieczyste, dzierżawę lub najem nieruchomości gruntowych zabudowanych i niezabudowanych stanowiących własność Gminy Żarów
 • Zarządzenie nr 13/2011
  w sprawie:
  ogłoszenia wykazu nieruchomości gruntowych zabudowanych położonych na terenie gminy Żarów, przeznaczonych do sprzedaży i oddania w użytkowanie wieczysteOpublikował: Marcin Wolfram
Publikacja dnia: 19.01.2012
Podpisał: Marcin Wolfram
Dokument z dnia: 05.01.2012
Dokument oglądany razy: 1 349