bip.gov.pl
A A A K
SmodBIP

Dostęp do pozostałych informacji publicznych

Zgodnie z art. 10 pkt. 1 ustawy o dostępie do informacji publicznej z dnia 6 września 2001r. (Dz. U. Nr 112 poz. 1198), informacja publiczna, która nie została udostępniona w Biuletynie Informacji Publicznej, jest udostępniana na wniosek.

Wypełniony WNIOSEK można przesłać drogą elektroniczną na adres burmistrz@um.zarow.pl lub faksem na numer 74 8580 778 lub drogą tradycjną na dres urzędu.



Opublikował: Marcin Wolfram
Publikacja dnia: 07.09.2011
Podpisał: Marcin Wolfram
Dokument z dnia: 31.08.2011
Dokument oglądany razy: 9 031