bip.gov.pl
A A A K
SmodBIP
To jest wersja archiwalna z dnia 07.09.2011, zobacz aktualną wersję tej strony.
Zmiany wprowadzono z powodu: zmiana struktury

Podatek rolny 2011

Do wyliczenia stawki podatku rolnego ma zastosowanie równowartość pieniężna 2,5 dt /gospodarstwa rolne/ lub 5 dt żyta /pozostali podatnicy podatku rolnego/ obliczona według średniej ceny skupu żyta za pierwsze trzy kwartały roku poprzedzającego rok podatkowy.

Średnią cenę skupu żyta ustala się na podstawie komunikatu Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego, ogłoszonego w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej Monitor Polski w terminie 20 dni po upływie trzeciego kwartału.

Średnią cenę skupu żyta określoną w Komunikacie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 19 października 2010 roku za okres pierwszych trzech kwartałów 2010 roku wynosi 37,64 zł za 1dt.

Stawka podatku rolnego dla gospodarstw rolnych wynosi 94,10zł z 1ha przeliczeniowego

Dla pozostałych gruntów wynosi 188,20zł z 1ha fizycznegoOpublikował: Marcin Wolfram
Publikacja dnia: 07.09.2011
Podpisał: Marcin Wolfram
Dokument z dnia: 06.09.2011
Dokument oglądany razy: 1 436