bip.gov.pl
A A A K
SmodBIP
To jest wersja archiwalna z dnia 06.09.2011, zobacz aktualną wersję tej strony.
Zmiany wprowadzono z powodu: poprawa błędów

Podatek leśny 2011

Stawka podatku leśnego na 2011 rok wynosi:

  • 34,02 zł za 1 ha lasu
  • 17,01 zł dla lasów ochronnych oraz lasów wchodzących w skład rezerwatów przyrody i parków narodowych (stawka podatku leśnego ulega obniżeniu o 50%)

UZASADNIENIE

Zgodnie z art. 4 ustawy z dnia 30 października 2002r. o podatku leśnym (Dz. U. Nr 200 poz. 1682) podatek leśny od 1 ha, za rok podatkowy wynosi równowartość pieniężną 0,220 m3 drewna, obliczoną według średniej ceny sprzedaży drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały roku poprzedzającego rok podatkowy. Średnią cenę sprzedaży drewna, ustala się na podstawie komunikatu Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego, ogłaszanego w Dzienniku Urzędowym Rzeczpospolitej Polskiej "Monitor Polski" w terminie 20 dni po upływie trzeciego kwartału.

Na podstawie Komunikatu Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego średnia cena sprzedaży drewna uzyskana przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały 2009r. wynosi: 154,65 zł za 1m3

Stawka podatku leśnego za 1 ha wynosi:
154,65 x 0,220 = 34,02 zł
Dla lasów ochronnych oraz lasów wchodzących w skład rezerwatów przyrody i parków narodowych stawka podatku leśnego, ulega obniżeniu o 50% i wynosi 17,01 złOpublikował: Marcin Wolfram
Publikacja dnia: 06.09.2011
Podpisał: Marcin Wolfram
Dokument z dnia: 06.09.2011
Dokument oglądany razy: 2 106