bip.gov.pl
A A A K
SmodBIP
To jest wersja archiwalna z dnia 02.09.2011, zobacz aktualną wersję tej strony.
Zmiany wprowadzono z powodu: zmiana informacji, dodanie numeru konta, godzin urzędowania

Witamy na stronie Biuletynu Informacji Publicznej gminy Żarów

UWAGA! Poprzednia wersja serwisu znajduje się na stronie bip.zarow.dolnyslask.pl

Wszystkie informacje sukcesywnie będą przenoszone na nowy serwis BIP.

W przypadku braku, lub niekompletności, prosimy szukać ich w starym serwisie, a braki zgłaszać redakcji biuletynu.


Gmina Żarów

Urząd Miejski w Żarowie

woj. dolnośląskie, powiat świdnicki

ul. Zamkowa 2

58-130 Żarów

Herb gminy

Burmistrz Miasta - Leszek Michalak
tel. 074 8580 591, burmistrz@um.zarow.pl

Zastępca Burmistrza - Grzegorz Osiecki
tel. 74 8580 591, g.osiecki@um.zarow.pl

Sekretarz - Sylwia Pawlik
tel. 74 8580 591, sekretarz@um.zarow.pl

Skarbnik - Renata Dawlewicz
tel. 74 8580 591, skarbnik@um.zarow.pl


Zgodnie z art. 10 pkt. 1 ustawy o dostępie do informacji publicznej z dnia 6 września 2001r. (Dz. U. Nr 112 poz. 1198), informacja publiczna, która nie została udostępniona w Biuletynie Informacji Publicznej, jest udostępniana na wniosek.

Aktualności

Obwieszczenie

14.01.2019

Obwieszczenie Burmistrza Miasta Żarów o udziale społeczeństwa w postępowaniu w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach

Wyniki konsultacji projektu uchwały

20.12.2018

Wyniki konsultacji projektu uchwały w sprawie nadania statutów sołectwom Gminy Żarów

Postanowienie

18.12.2018

o podjęciu zawieszonego postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach

Informacja o wszczęciu postępowania administracyjnego

13.12.2018

Zgodnie z art. 400 ust. 7 ustawy z dnia 20 lipca 2017 roku Prawo wodne (Dz. U. z 2018r. poz. 2268) informuję o wszczęciu postępowania administracyjnego, w sprawie wydania dla: Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe Nadleśnictwo Miękinia ul. Sportowa 2, 55-330 Miękinia pozwolenia wodnoprawnego na: wykonanie urządzeń wodnych tj. budowę przepustu na rzece Tarnawka w granicach działki nr 745, 746 obręb Buków, gmina Żarów i działki nr 275/3 obręb Wawrzeńczyce, gmina Mietków oraz lokalizowanie na obszarach szczególnego zagrożenia powodzią nowych obiektów budowlanych tj. przepustu na rzece Tarnawka na obszarze szczególnego zagrożenia powodzią rzeki Strzegomki.

Obwieszszczenie Burmistrza Miasta Żarów

06.12.2018

o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obrębu Mikoszowa, gmina ŻarówOpublikował: Marcin Wolfram
Publikacja dnia: 02.09.2011
Podpisał: Marcin Wolfram
Dokument z dnia: 31.08.2011
Dokument oglądany razy: 1 766