bip.gov.pl
A A A K
SmodBIP

Plan zamówień

Plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych Gminy Żarów w roku 2019.

Lp.

Przedmiot zamówienia

Rodzaj zamówienia (R,D,U)

Tryb zamówienia publicznego

Orientacyjna wartość zamówienia

Przewidywany termin wszczęścia postępownia

1.

Budowa drogi gminnej w Żarowie na odcinku pomiędzy ul. Wiejską a ul. Górnicza

Rotoby budowlane

Przetarg nieograniczony

700 000,00 zł

IV kw

2.

Budowa drogi gminnej ulicy Ceramicznej w Żarowie

Rotoby budowlane

Przetarg nieograniczony

1 700 000,00 zł

IV kw

3.

Budowa obwodnicy Pożarzyska

Rotoby budowlane

Przetarg nieograniczony

1 520 000,00 zł

III kw

4.

Remont elewacji i zmiana zagospodarowania terenu-rozwój obywatelskiej społeczności lokalnej poprzez łatwiejszy dostęp do informacji oraz usług administracji publicznej w efekcie przebudowy otoczenia przy budynku Urzędu Miejskiego w Żarowie

Rotoby budowlane

Przetarg nieograniczony

800 000,00 zł

I kw

5.

Remont elewacji i zmiana zagospodarowania terenu-budowa świadomości lokalnej i poczucia wspólnoty poprzez wykreowanie przestrzeni do prawidłowej prezentacji zbiorów zabytkowego sprzętu bojowego Żarowskiej Straży Pożarnej

Rotoby budowlane

Przetarg nieograniczony

500 000,00 zł

I kw

6.

Budowa wielofunkcyjnego boiska sportowego przy Szkole Podstawowej w Imbramowicach

Rotoby budowlane

Przetarg nieograniczony

650 000,00 zł

IV kw

7.

Uporządkowanie gospodarki ściekowej na terenie Aglomeracji Żarów poprzez budowę kanalizacji sanitarnej w miejscowości Łażany – dotyczy budowy kanalizacji sanitarnej w Mrowinach – etap II.

Rotoby budowlane

Przetarg nieograniczony

5 000 000,00 zł

I kw

8.

Uporządkowanie gospodarki ściekowej na terenie Aglomeracji Żarów poprzez budowę kanalizacji sanitarnej w miejscowości Łażany – dotyczy budowy kanalizacji sanitarnej w Mrowinach – etap III.

Rotoby budowlane

Przetarg nieograniczony

8 000 000,00 zł

I kw

9.

Uporządkowanie gospodarki ściekowej na terenie Aglomeracji Żarów poprzez budowę kanalizacji sanitarnej w miejscowości Łażany – dotyczy budowy sieci kanalizacji sanitarnej w ul.  Świerkowa, Modrzewiowa i Jesionowa w Żarowie (2017-2019)

Rotoby budowlane

Przetarg nieograniczony

250 000,00 zł

I kw

10.

Uporządkowanie gospodarki ściekowej na terenie Aglomeracji Żarów poprzez budowę kanalizacji sanitarnej w miejscowości Łażany – dotyczy budowy sieci kanalizacji sanitarnej w ul.  Słowiańskiej w Żarowie (2018-2021)

Rotoby budowlane

Przetarg nieograniczony

2 400 000,00 zł

I kw

11.

Rozbudowa i nadbudowa garażu OSP z przeznaczeniem na obiekt użyteczności publicznej – miejsce spotkań i działań zmierzających do zwiększenia aktywności społecznej i lokalnej w miejscowości Wierzbna

Rotoby budowlane

Przetarg nieograniczony

400 000,00 zł

I kw

12.

Dowóż dzieci niepełnosprawnych z miejsca ich zamieszkania do szkół/ośrodków

Usługi

Przetarg nieograniczony

210 000,00 zł

II kw

13.

Dowóz uczniów do szkół

Usługi

Przetarg nieograniczony

200 000,00 zł netto

II kw

14.

Zimowe utrzymanie dróg gminnych w sezonie zimowym 2019/2020

Usługi

Przetarg nieograniczony

220 000,00 zł

IV kwOpublikował: Piotr Neczaj
Publikacja dnia: 24.01.2019
Podpisał: Marcin Wolfram
Dokument z dnia: 24.01.2019
Dokument oglądany razy: 2 136