bip.gov.pl
A A A K
SmodBIP
To jest wersja archiwalna z dnia 18.01.2019, zobacz aktualną wersję tej strony.
Zmiany wprowadzono z powodu: dodanie interpelacji radnych na sesji z 16 stycznia 2019r.

2019

V sesja Rady Miejskiej w Żarowie w dniu 16 stycznia 2019 roku

 • protokoły głosowań (archiwum ZIP, pliki PDF)
 • interpelacje radnych
 • Uchwała nr V/24/2019
  w sprawie:
  wprowadzenia zmian w budżecie gminy Żarów na 2019 rok
 • Uchwała nr V/25/2019
  w sprawie:
  zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Żarów
 • Uchwała nr V/26/2019
  w sprawie:
  wyrażenia zgody na przyjęcie do gminnego zasobu nieruchomości w drodze darowizny działki nr 520/2 obręb Mrowiny
 • Uchwała nr V/27/2019
  w sprawie:
  wysokości oraz warunków udzielania bonifikat od opłat jednorazowych z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe stanowiących własność Gminy Żarów w prawo własności tych gruntów
 • Uchwała nr V/28/2019
  w sprawie:
  zmiany uchwały nr XXXVII/292/2013 Rady Miejskiej w Żarowie w sprawie zarządzenia poboru opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w drodze inkasa, wyznaczenia inkasentów oraz wynagrodzenia za inkasoOpublikował: Marcin Wolfram
Publikacja dnia: 18.01.2019
Podpisał: Marcin Wolfram
Dokument z dnia: 18.01.2019
Dokument oglądany razy: 195