bip.gov.pl
A A A K
SmodBIP
To jest wersja archiwalna z dnia 07.01.2019, zobacz aktualną wersję tej strony.
Zmiany wprowadzono z powodu: zmiana informacji

Podatek rolny 2019

Do wyliczenia stawki podatku rolnego ma zastosowanie równowartość pieniężna 2,5 dt /gospodarstwa rolne/ lub 5 dt żyta /pozostali podatnicy podatku rolnego/ obliczona według średniej ceny skupu żyta za okres 11 kwartałów poprzedzających kwartał poprzedzający rok podatkowy 2019. Średnia cena skupu żyta określona w Komunikacie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 18 października 2018 roku za okres 11 kwartałów będąca podstawą do ustalenia podatku rolnego na rok podatkowy 2019 wynosi 54,36 zł za 1dt.

Stawka podatku rolnego dla gospodarstw rolnych wynosi 135,90 zł z 1ha przeliczeniowego

Dla pozostałych gruntów wynosi 271,80 zł z 1ha fizycznegoOpublikował: Marcin Wolfram
Publikacja dnia: 07.01.2019
Podpisał: Lilla Kuzioła
Dokument z dnia: 07.01.2019
Dokument oglądany razy: 3 851