bip.gov.pl
A A A K
SmodBIP
To jest wersja archiwalna z dnia 07.01.2019, zobacz aktualną wersję tej strony.
Zmiany wprowadzono z powodu: zmiana informacji

Podatek leśny 2019

Stawka podatku leśnego na 2019 rok wynosi:
42,24 zł za 1 ha lasu

Do wyliczenia stawki podatku leśnego za rok podatkowy stosuje się równowartość pieniężną 0,220 m3 drewna, obliczoną według średniej ceny sprzedaży drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały roku 2018. Średnią cenę sprzedaży drewna, ustala się na podstawie komunikatu Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego, ogłaszanego w Dzienniku Urzędowym Rzeczpospolitej Polskiej "Monitor Polski" w terminie 20 dni po upływie trzeciego kwartału.

Na podstawie Komunikatu Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z 19 października 2018 r. średnia cena sprzedaży drewna uzyskana przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały 2018r. wynosi: 191,98 zł za 1m3

Stawka podatku leśnego za 1 ha wynosi:
191,98 x 0,220 = 42,24 złOpublikował: Marcin Wolfram
Publikacja dnia: 07.01.2019
Podpisał: Lilla Kuzioła
Dokument z dnia: 07.01.2019
Dokument oglądany razy: 2 894