bip.gov.pl
A A A K
SmodBIP
To jest wersja archiwalna z dnia 15.10.2018, zobacz aktualną wersję tej strony.
Zmiany wprowadzono z powodu: zmiana wyborów

Wybory Samorządowe 2018

INFORMACJA Miejskiej Komisji Wyborczej w Żarowie
z dnia 26 września 2018 roku
o czasie pracy do dnia 21 października 2018 roku

Na podstawie art. 178 § 9 ustawy z dnia 5 stycznia 2011r. – Kodeks wyborczy (Dz.U. z 2018 r., poz. 754, z późn. zm.) oraz na podstawie § 3 Regulaminu terytorialnych komisji wyborczych stanowiącego Załącznik nr 1 do Uchwały Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 03 września 2018 r. w sprawie regulaminów terytorialnych i obwodowych komisji wyborczych powołanych do przeprowadzenia wyborów do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw i rad dzielnic m. st. Warszawy oraz wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast podaje do publicznej wiadomości:
I. Skład Miejskiej Komisji Wyborczej w Żarowie:
1. Mariola Teresa Zawisza zam. Żarów - Przewodnicząca Komisji
2. Wioleta Swędzioł zam. Kruków - Zastępca Przew. Komisji
3. Grażyna Helena Harmaty zam. Żarów - Członek Komisji
4. Małgorzata Kipczak zam. Żarów - Członek Komisji
5. Grażyna Malinka zam. Mrowiny - Członek Komisji
6. Lucyna Chrebela zam. Żarów - Członek Komisji
7. Monika Teresa Jagła zam. Wierzbna - Członek Komisji
8. Zbigniew Owczarski zam. Żarów - Członek Komisji
II. Siedziba Miejskiej Komisji Wyborczej w Żarowie Urząd Miejski w Żarowie przy ul. Zamkowej 2 pokój 19, II piętro tel 748580591 wew.353
III. Dyżury Komisji W zakresie przyjmowania zgłoszeń kandydatów na Radnych do Rady Miejskiej w Żarowie oraz kandydatów na Burmistrza Komisja dyżuruje w swojej siedzibie w dniach i godzinach :
1. 28.09.2018 r. w godzinach od 14:00 do 15:30
2. 01.10.2018 r. w godzinach od 10:00 do 12:00
3. 02.10.2018 r w godzinach od 14:00 do 15:30
4. 04.10.2018 r. w godzinach od 14:30 do 15:30
5. 08.10.2018 r. w godzinach od 14:30 do 15:30
6. 10.10.2018 r. w godzinach od 14:30 do 15:30
7. 12.10.2018 r. w godzinach od 14:30 do 15:30

Tryb i czas pracy komisji po dniu 12 października 2018 r. podany zostanie w odrębnej informacji.


Przewodniczący
Miejskiej Komisji Wyborczej
/-/ Mariola Zawisza


INFORMACJA
Komisarza Wyborczego w Wałbrzychu I
z dnia 26 września 2018 r.
Na podstawie art. 182 § 8 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. – Kodeks wyborczy (Dz. U. z 2018 r. poz. 754, 1000 i 1349), w celu powołania w gminie Żarów obwodowych komisji wyborczych w wyborach organów jednostek samorządu terytorialnego zarządzonych na dzień 21 października 2018 r., Komisarz Wyborczy w Wałbrzychu I informuje, co następuje:
§ 1.
Pełnomocnicy wyborczy komitetów wyborczych mogą dokonać dodatkowych zgłoszeń kandydatów do dnia 27.09.2018 r. do godz. 10:00 w siedzibie Urzędu Miejskiego w Żarowie do niżej wymienionych komisji wyborczych:
ds. przeprowadzenia głosowania w obwodzie
- Nr 2, w liczbie 1,
- Nr 7, w liczbie 1,
- Nr 8, w liczbie 1,
- Nr 9, w liczbie 3,
- Nr 10, w liczbie 1,
ds. ustalenia wyników głosowania w obwodzie
- Nr 7, w liczbie 3,
- Nr 8, w liczbie 2,
- Nr 10, w liczbie 2,
§ 2.
W przypadku, gdy liczba zgłoszeń dokonanych przez poszczególnych pełnomocników wyborczych komitetów wyborczych przekroczy liczby wskazane w § 1, członków komisji wyłoni losowanie, o którym mowa w art. 182 § 7 pkt 1, które odbędzie się w dniu 27.09.2018 r. o godz. 14:00 w siedzibie Urzędu Miejskiego w Żarowie.
§ 3
W dniu 27.09.2018 r. o godz. 14:00 w siedzibie Urzędu Miejskiego w Żarowie odbędzie się także losowanie, o którym mowa w art. 182 § 7 pkt 2 Kodeksu wyborczego, w niżej wymienionych komisjach wyborczych:
ds. przeprowadzenia głosowania w obwodzie
- Nr 3
- Nr 5
- Nr 6
ds. ustalenia wyników głosowania w obwodzie
- Nr 2
- Nr 3
- Nr 4
- Nr 5
- Nr 6
§ 4
Nieobecność pełnomocników wyborczych nie wstrzymuje przeprowadzenia losowania.


Komisarz Wyborczy
w Wałbrzychu I

Dariusz Pająk


MIEJSKA KOMISJA WYBORCZA W ŻAROWIE
INFORMUJE O TERMINIE I MIEJSCU LOSOWANIA NUMERÓW
DLA LIST KANDYDATÓW NA RADNYCH  W WYBORACH ZARZĄDZONYCH
NA DZIEŃ 21 PAŹDZIERNIKA 2018 R.


INFORMACJA

1. Miejska Komisja Wyborcza w Żarowie informuje że w dniu 02 października .2018 r. odbędzie się
publiczne losowanie numerów list dla komitetów wyborczych :

1) dla list kandydatów komitetów wyborczych zarejestrowanych w więcej niż w jednym okręgu wyborczym;
2) dla list kandydatów komitetów wyborczych zarejestrowanych w jednym okręgu wyborczym – spośród numerów następujących po numerach przyznanych w trybie pkt 1

2. Losowanie odbędzie się publicznie w dniu 02 października 2018 r. o godz. 11:00 w Sali
narad ( II piętro) w Urzędzie Miasta Żarów przy ul. Zamkowej 2.

3. Z przeprowadzonego losowania zostanie sporządzony protokół, a informacja o przyznanych numerach list kandydatów niezwłocznie zostanie przekazana pełnomocnikom komitetów wyborczych, jak również podana do wiadomości publicznej w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta Żarów.

PRZEWODNICZĄCY
MIEJSKIEJ KOMISJI WYBORCZEJ
W ŻAROWIE

/-/ Mariola Zawisza


INFORMACJA Miejskiej Komisji Wyborczej w Żarowie
z dnia 26 września 2018 roku
o czasie pracy do dnia 21 października 2018 roku

Na podstawie art. 178 § 9 ustawy z dnia 5 stycznia 2011r. – Kodeks wyborczy (Dz.U. z 2018 r., poz. 754, z późn. zm.) oraz na podstawie § 3 Regulaminu terytorialnych komisji wyborczych stanowiącego Załącznik nr 1 do Uchwały Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 03 września 2018 r. w sprawie regulaminów terytorialnych i obwodowych komisji wyborczych powołanych do przeprowadzenia wyborów do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw i rad dzielnic m. st. Warszawy oraz wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast podaje do publicznej wiadomości:
I. Skład Miejskiej Komisji Wyborczej w Żarowie:
1. Mariola Teresa Zawisza zam. Żarów - Przewodnicząca Komisji
2. Wioleta Swędzioł zam. Kruków - Zastępca Przew. Komisji
3. Grażyna Helena Harmaty zam. Żarów - Członek Komisji
4. Małgorzata Kipczak zam. Żarów - Członek Komisji
5. Grażyna Malinka zam. Mrowiny - Członek Komisji
6. Lucyna Chrebela zam. Żarów - Członek Komisji
7. Monika Teresa Jagła zam. Wierzbna - Członek Komisji
8. Zbigniew Owczarski zam. Żarów - Członek Komisji
9. Agnieszka Szykowna zam. Żarów - Członek Komisji
II. Siedziba Miejskiej Komisji Wyborczej w Żarowie Urząd Miejski w Żarowie przy ul. Zamkowej 2 pokój 19, II piętro tel 748580591 wew.353
III. Dyżury Komisji W zakresie przyjmowania zgłoszeń kandydatów na Radnych do Rady Miejskiej w Żarowie oraz kandydatów na Burmistrza Komisja dyżuruje w swojej siedzibie w dniach i godzinach :
1. 15.10.2018 r w godzinach od 14:00 do 15:30
2. 17.10.2018 r. w godzinach od 14:30 do 15:30
3. 20.10.2018 r. w godzinach od 11:00 do 12:00
4. 21.10.2018 r. od godziny 6:00


Tryb i czas pracy komisji po dniu 12 października 2018 r. podany zostanie w odrębnej informacji.


Przewodniczący
Miejskiej Komisji Wyborczej
/-/ Mariola ZawiszaOpublikował: Marcin Wolfram
Publikacja dnia: 15.10.2018
Podpisał: Marcin Wolfram
Dokument z dnia: 11.03.2014
Dokument oglądany razy: 11 567