bip.gov.pl
A A A K
SmodBIP
To jest wersja archiwalna z dnia 20.09.2018, zobacz aktualną wersję tej strony.
Zmiany wprowadzono z powodu: dodanie informacji

Wybory Samorządowe 2018

 • Uchwała Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 5 lutego 2018 roku
  w sprawie określenie właściwości terytorialnej i rzeczowej komisarzy wyborczych oraz ich siedzib, a także trybu pracy komisarzy wyborczych
 • Uchwała Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 26 marca 2018 roku
  w sprawie powołania komisarzy wyborczych
 • Informacja Dyrektora Delegatury Krajowego Biura Wyborczego w Wałbrzychu z dnia 27 marca 2018 r.
  zmieniająca informację Dyrektora Delegatury Krajowego Biura Wyborczego w Wałbrzychu z  dnia 20 lutego 2018 r. o liczbie urzędników wyborczych w poszczególnych gminach na obszarze właściwości delegatury oraz o zasadach dokonywania zgłoszeń kandydatów na funkcję urzędnika wyborczego
 • INFORMACJA Dyrektora Delegatury Krajowego Biura Wyborczego w Wałbrzychu z dnia 26 kwietnia 2018 r.
  zmieniająca informację Dyrektora Delegatury Krajowego Biura Wyborczego w Wałbrzychu z dnia 20 lutego 2018 r. o liczbie urzędników wyborczych w poszczególnych gminach na obszarze właściwości delegatury oraz o zasadach dokonywania zgłoszeń kandydatów na funkcję urzędnika wyborczego
 • Uchwała Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 26 kwietnia 2018r.
  zmieniająca uchwałę w sprawie określenia liczby, trybu i warunków powoływania urzędników wyborczych
 • Uchwała nr XLIX/351/2018
  w sprawie: podziału Gminy Żarów na okręgi wyborcze oraz ustalenia ich granic, numerów i liczby radnych wybieranych w każdym okręgu
 • Uchwała nr XLIX/352/2018
  w sprawie: podziału Gminy Żarów na stałe obwody głosowania, ustalenia numerów, granic i siedzib obwodowych komisji wyborczych
 • Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 13 sierpnia 2018 r. w sprawie zarządzenia wyborów do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw i rad dzielnic m.st. Warszawy oraz wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast
 • Informacja O UPŁYWIE TERMINÓW ZWIĄZANYCH Z UPRAWNIENIAMI WYBORCÓW NIEPEŁNOSPRAWNYCH w wyborach do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw oraz wójtów, burmistrzów i prezydentów miast zarządzonych na dzień 21 października 2018r.
 • Informacja O UPRAWNIENIACH WYBORCÓW NIEPEŁNOSPRAWNYCH w wyborach do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw oraz wyborach wójtów, burmistrzów, prezydentów miast
 • Informacja Państwowej Komisji Wyborczej o warunkach udziału obywateli polskich w wyborach do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw oraz wójtów, burmistrzów i prezydentów miast zarządzonych na dzień 21 października 2018 r.
 • Obwieszczenie Burmistrza Miasta Żarów z dnia 16 sierpnia 2018 roku o okręgach wyborczych, ich granicach i numerach, liczbie radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym oraz o wyznaczonej siedzibie miejskiej komisji wyborczej dla wyborów do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw oraz wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast zarządzonych na dzień 21 października 2018r.
 • Obwieszczenie Burmistrza Miasta Żarów z dnia 16 sierpnia 2018 r. o wyznaczonych miejscach na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń i plakatów podmiotów uprawnionych do prowadzenia kampanii wyborczej w wyborach do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw i rad dzielnic m.st. Warszawy oraz wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast zarządzonych na dzień 21 października 2018r.
 • Informacje dla niepełnosprawnych o uprawnieniach i informacje dla obywateli polskich i UE o warunkach udziału w wyborach (archiwum ZIP, pliki PDF)
 • Uchwała nr LVI/382/2018
  w sprawie:
  utworzenia odrębnego obwodu głosowania w wyborach do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw i rad dzielnic m. st. Warszawy oraz wójtów, burmistrzów i prezydentów miast zarządzonych na dzień 21 października 2018 r.
 • OBWIESZCZENIE Burmistrza Miasta Żarów z dnia 19 września 2018 roku
  Na podstawie art. 16 § 1 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. – Kodeks wyborczy (Dz. U. z 2018 r. poz. 754, 1000 i 1349) Burmistrz Miasta Żarów podaje do wiadomości wyborców informację o numerach oraz granicach obwodów głosowania, wyznaczonych siedzibach obwodowych komisji wyborczych oraz możliwości głosowania korespondencyjnego i przez pełnomocnika w wyborach do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw oraz w wyborach wójtów, burmistrzów i prezydentów miast zarządzonych na dzień 21 października 2018 r

INFORMACJA Miejskiej Komisji Wyborczej w Żarowie
z dnia 12 września 2018 roku
o czasie pracy do dnia 21 października 2018 roku

Na podstawie art. 178 § 9 ustawy z dnia 5 stycznia 2011r. – Kodeks wyborczy (Dz.U. z 2018 r., poz. 754, z późn. zm.) oraz na podstawie § 3 Regulaminu terytorialnych komisji wyborczych stanowiącego Załącznik nr 1 do Uchwały Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 03 września 2018 r. w sprawie regulaminów terytorialnych i obwodowych komisji wyborczych powołanych do przeprowadzenia wyborów do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw i rad dzielnic m. st. Warszawy oraz wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast podaje do publicznej wiadomości:
I. Skład Miejskiej Komisji Wyborczej w Żarowie:
1. Mariola Teresa Zawisza zam. Żarów - Przewodnicząca Komisji
2. Wioleta Swędzioł zam. Kruków - Zastępca Przew. Komisji
3. Grażyna Helena Harmaty zam. Żarów - Członek Komisji
4. Małgorzata Kipczak zam. Żarów - Członek Komisji
5. Krystyna Magdalena Majewska zam. Żarów - Członek Komisji
6. Grażyna Malinka zam.Mrowiny - Członek Komisji
7. Lucyna Chrebela zam. Żarów - Członek Komisji
8. Monika Teresa Jagła zam. Wierzbna - Członek Komisji
9. Zbigniew Owczarski zam. Żarów - Członek Komisji

II. Siedziba Miejskiej Komisji Wyborczej w Żarowie Urząd Miejski w Żarowie przy ul. Zamkowej 2 pokój 19, II piętro

III. Dyżury Komisji W zakresie przyjmowania zgłoszeń kandydatów na Radnych do Rady Miejskiej w Żarowie oraz kandydatów na Burmistrza Komisja dyżuruje w swojej siedzibie w dniach i godzinach :
1. 12.09.2018 r. w godzinach od 13:30 do 14:30
2. 14.09.2018 r. w godzinach od 14:30 do 17:30
3. 15.09.2018 r w godzinach od 11:00 do 15:00
4. 17.09.2018 r. w godzinach od 14:00 do 24:00
5. 20.09.2018 r. w godzinach od 14:30 do 15:30
6. 24.09.2018 r. w godzinach od 14:30 do 15:30
7. 26.09.2018 r. w godzinach od 14:00 do 24:00

Tryb i czas pracy komisji po dniu 26 września 2018 r. podany zostanie w odrębnej informacji.
Przewodniczący
Miejskiej Komisji Wyborczej
/-/ Mariola Zawisza

tel. 74 8580 591 wew. 353Opublikował: Marcin Wolfram
Publikacja dnia: 20.09.2018
Podpisał: Marcin Wolfram
Dokument z dnia: 11.03.2014
Dokument oglądany razy: 9 812