bip.gov.pl
A A A K
SmodBIP
To jest wersja archiwalna z dnia 12.09.2018, zobacz aktualną wersję tej strony.
Zmiany wprowadzono z powodu: dodanie numeru

Wybory Samorządowe 2018

INFORMACJA Miejskiej Komisji Wyborczej w Żarowie
z dnia 12 września 2018 roku
o czasie pracy do dnia 21 października 2018 roku

Na podstawie art. 178 § 9 ustawy z dnia 5 stycznia 2011r. – Kodeks wyborczy (Dz.U. z 2018 r., poz. 754, z późn. zm.) oraz na podstawie § 3 Regulaminu terytorialnych komisji wyborczych stanowiącego Załącznik nr 1 do Uchwały Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 03 września 2018 r. w sprawie regulaminów terytorialnych i obwodowych komisji wyborczych powołanych do przeprowadzenia wyborów do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw i rad dzielnic m. st. Warszawy oraz wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast podaje do publicznej wiadomości:
I. Skład Miejskiej Komisji Wyborczej w Żarowie:
1. Mariola Teresa Zawisza zam. Żarów - Przewodnicząca Komisji
2. Wioleta Swędzioł zam. Kruków - Zastępca Przew. Komisji
3. Grażyna Helena Harmaty zam. Żarów - Członek Komisji
4. Małgorzata Kipczak zam. Żarów - Członek Komisji
5. Krystyna Magdalena Majewska zam. Żarów - Członek Komisji
6. Grażyna Malinka zam.Mrowiny - Członek Komisji
7. Lucyna Chrebela zam. Żarów - Członek Komisji
8. Monika Teresa Jagła zam. Wierzbna - Członek Komisji
9. Zbigniew Owczarski zam. Żarów - Członek Komisji

II. Siedziba Miejskiej Komisji Wyborczej w Żarowie Urząd Miejski w Żarowie przy ul. Zamkowej 2 pokój 19, II piętro

III. Dyżury Komisji W zakresie przyjmowania zgłoszeń kandydatów na Radnych do Rady Miejskiej w Żarowie oraz kandydatów na Burmistrza Komisja dyżuruje w swojej siedzibie w dniach i godzinach :
1. 12.09.2018 r. w godzinach od 13:30 do 14:30
2. 14.09.2018 r. w godzinach od 14:30 do 17:30
3. 15.09.2018 r w godzinach od 11:00 do 15:00
4. 17.09.2018 r. w godzinach od 14:00 do 24:00
5. 20.09.2018 r. w godzinach od 14:30 do 15:30
6. 24.09.2018 r. w godzinach od 14:30 do 15:30
7. 26.09.2018 r. w godzinach od 14:00 do 24:00

Tryb i czas pracy komisji po dniu 26 września 2018 r. podany zostanie w odrębnej informacji.
Przewodniczący
Miejskiej Komisji Wyborczej
/-/ Mariola ZawiszaOpublikował: Marcin Wolfram
Publikacja dnia: 12.09.2018
Podpisał: Marcin Wolfram
Dokument z dnia: 11.03.2014
Dokument oglądany razy: 9 694