bip.gov.pl
A A A K
SmodBIP
To jest wersja archiwalna z dnia 09.05.2018, zobacz aktualną wersję tej strony.
Zmiany wprowadzono z powodu: aktualizacja na 2019

Plan zamówień

Plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych Gminy Żarów w roku 2018

Lp.

Przedmiot zamówienia

Rodzaj zamówienia (R,D,U)

Tryb zamówienia publicznego

Orientacyjna wartość zamówienia

Przewidywany termin wszczęścia postępownia

1.

Budowa chodników przy drogach powiatowych

Rotoby budowlane

Przetarg nieograniczony

175.197,80

 

II kwartał 2018

2.

Budowa dróg dojazdowych do gruntów rolnych

Rotoby budowlane

Przetarg nieograniczony

500.000,00

III kwartał 2018

3.

Budowa chodników przy drogach gminnych na terenie gminy Żarów

Roboty budowlane

Przetarg nieograniczony

702.118,03

II kwartał 2018

4.

Rewitalizacja zdegradowanych obszarów - przebudowa dróg na: ul.1Maja, ul.A.Krajowej, ul.Dworcowej, ul. Krasińsiego, ul.Kopernika, ul.Kwiatowej, ul.Mickiewicza, ul.Ogrodowej,

ul. Piastowskiej, Pl. Wolności, ul. Puszkina, ul. Sikorskiego, ul.Słowackiego, ul. Słowiańskiej, ul. Sportowej, ul. Szkolnej, ul.Wojska Polskiego,ul. Wyspiańskiego i ul. Zamkowej w Żarowie

Roboty budowlane

Przetarg nieograniczony

2 500 000,00

I-II kwartał 2018

5.

Remont elewacji i zmiana zagospopodarowania terenu – rozwój obywatelskiej społeczności lokalnej poprzez łatwoiejszy dostęp do informacji oraz usług administracji publoicznej w efekcie przebudowy otoczenia przy budynku Urzędu Miejskiego w Żarowie

Roboty budowlane

Przetarg nieograniczony

690.000,00

III kwartał 2018

6.

Remont elewacji i zmiana zagospopodarowania terenu – budowa świadomości lokalnej i poczucia wspólnoty poprzez wykreowanie przestrzeni do prawidłowej prezentacji zbiorów zabytkowego sprzętu bojowego Żarowskiej Straży Pożarnej

Roboty budowlane

Przetarg nieograniczony

460.000,00

III kwartał 2018

 

Budowa kanalizacji sanitarnej we wsi Kalno

Roboty budowlane

Przetarg nieograniczony

4.400.000,00

II kwartał 2018

7.

Rewitalizacja zdegradowanych obszarów – rewitalizacja parku miejskiego w Żarowie wraz z boiskiem sportowym

Roboty budowlane

Usługi

Przetarg nieograniczony

1.500.000,00

II kwartał 2018

8.

Rewitalizacja zdegradowanych obszarów zagospodarowanie terenów i przestrzeni w celu przywrócenia funkcji społecznych – Zagospodarowanie terenów i przestrzeni w Żarowie poprzez uporządkowanie terenu przy stawie (ławki, alejki, pomost pływający), montaż placów zabaw (Armii krajowej 63, Szkoła Podstawowa przy ul. 1 Maja w Żarowie, Wyspiańskiego, pl. Wolności), montaż siłowni zewnętrznych (szkoła Podstawowa przy ul. 1 Maja w Żarowie, Wyspiańskiego, Armii Krajowej63) budowa mini Golfa przy ul. Piastowskiej, Renowacja Parku przy ul. Szkolnej

Roboty budowlane

Przetarg nieograniczony

(3 postępowania)

1.700.000,00

III kwartał 2018

9.

Budowa świetlic wiejskich w Bukowie oraz Mrowinach

Roboty budowlane

Przetarg nieograniczony

1.082.500,00

IV kwartał 2018

10.

Zakup średniego samochodu pożarniczego dla Jednostki OSP w imbramowicach

Dostawa

Przetarg nieograniczony

720.000,00

III kwartał 2018

11.

Zimowe utrzymanie dróg gminnych w sezonie zimowym 2018/2019

Usługi

Przetarg nieograniczony

267.000,00

 

IV kwartał 2018

12.

Dowóz uczniów do szkół

Usługi

Przetarg nieograniczony

150.000,00

III kwartał 2018

13.

Rewitalizacja budynku przy ul. Armii Krajowej 12ABC w Żarowie

Roboty budowlane

Przetarg nieograniczony

94.302,62

III-IV kwartał 2018

14.

Rewitalizacja budynku przy ul. Armii Krajowej 16 w Żarowie

Roboty budowlane

Przetarg nieograniczony

66.798,15

II kwartał 2018

15.

Rewitalizacja budynku przy ul. Armii Krajowej 18-20 w Żarowie

Roboty budowlane

Przetarg nieograniczony

106.436,02

II kwartał 2018

16.

Rewitalizacja budynku przy ul. Armii Krajowej 21 w Żarowie

Roboty budowlane

Przetarg nieograniczony

137.957,19

II kwartał 2018

17.

Rewitalizacja budynku przy ul. Armii Krajowej 25 w Żarowie

Roboty budowlane

Przetarg nieograniczony

67.888,67

III-IV kwartał 2018

18.

Rewitalizacja budynku przy ul. Armii Krajowej 27 w Żarowie

Roboty budowlane

Przetarg nieograniczony

76.592,41

III-IV kwartał 2018

19.

Rewitalizacja budynku przy ul. Armii Krajowej 28-30 w Żarowie

Roboty budowlane

Przetarg nieograniczony

154.688,11

II kwartał 2018

20.

Rewitalizacja budynku przy ul. Armii Krajowej 32 w Żarowie

Roboty budowlane

Przetarg nieograniczony

107.875,10

II kwartał 2018

21.

Rewitalizacja budynku przy ul. Armii Krajowej 39 w Żarowie

Roboty budowlane

Przetarg nieograniczony

152.834,88

II kwartał 2018

22.

Rewitalizacja budynku przy ul. Armii Krajowej 40A w Żarowie

Roboty budowlane

Przetarg nieograniczony

27.465,60

II kwartał 2018

23.

Rewitalizacja budynku przy ul. Armii Krajowej 45 w Żarowie

Roboty budowlane

Przetarg nieograniczony

38.366,99

II kwartał 2018

24.

Rewitalizacja budynku przy ul. Armii Krajowej 50 w Żarowie

Roboty budowlane

Przetarg nieograniczony

96.714,63

III-IV kwartał 2018

25.

Rewitalizacja budynku przy ul. Armii Krajowej 65 ABC w Żarowie

Roboty budowlane

Przetarg nieograniczony

190.627,12

II kwartał 2018

26.

Rewitalizacja budynku przy ul. Mickiewicza 1 w Żarowie

Roboty budowlane

Przetarg nieograniczony

77.568,70

II kwartał 2018

27.

Rewitalizacja budynku przy ul. Mickiewicza 3 w Żarowie

Roboty budowlane

Przetarg nieograniczony

73.319,41

II kwartał 2018

28.

Rewitalizacja budynku przy ul. Mickiewicza 5 w Żarowie

Roboty budowlane

Przetarg nieograniczony

74.561,13

II kwartał 2018

29.

Rewitalizacja budynku przy ul. Mickiewicza 10 w Żarowie

Roboty budowlane

Przetarg nieograniczony

66.373,04

II kwartał 2018

30.

Rewitalizacja budynku przy ul. Mickiewicza 11 w Żarowie

Roboty budowlane

Przetarg nieograniczony

69.734,20

II kwartał 2018

31.

Rewitalizacja budynku przy ul. Mickiewicza 12 w Żarowie

Roboty budowlane

Przetarg nieograniczony

75.303,54

II kwartał 2018

32.

Rewitalizacja budynku przy ul. Mickiewicza 23 w Żarowie

Roboty budowlane

Przetarg nieograniczony

129.628,05

II kwartał 2018

33.

Rewitalizacja budynku przy ul. Piastowskiej 2 w Żarowie

Roboty budowlane

Przetarg nieograniczony

58.459,15

III-IV kwartał 2018

34.

Rewitalizacja budynku przy ul. Piastowskiej 4 w Żarowie

Roboty budowlane

Przetarg nieograniczony

56.933,45

III-IV kwartał 2018

35.

Rewitalizacja budynku przy ul. Plac Wolności 1 w Żarowie

Roboty budowlane

Przetarg nieograniczony

126.390,48

III-IV kwartał 2018

36.

Rewitalizacja budynku przy ul. Sikorskiego 5-7 w Żarowie

Roboty budowlane

Przetarg nieograniczony

90.611,51

II kwartał 2018

37.

Rewitalizacja budynku przy ul. Sportowa 3 w Żarowie

Roboty budowlane

Przetarg nieograniczony

109.679,01

II kwartał 2018

38.

Rewitalizacja budynku przy ul. Zamkowa 5 w Żarowie

Roboty budowlane

Przetarg nieograniczony

128.299,24

II kwartał 2018

39.

Rewitalizacja budynku przy ul. Zamkowa 7-15 w Żarowie

Roboty budowlane

Przetarg nieograniczony

241.880,97

II kwartał 2018

40.

Rewitalizacja budynku przy ul. Mickiewicza 21 w Żarowie

Roboty budowlane

Przetarg nieograniczony

176.329,72

II kwartał 2018

41.

Rewitalizacja budynku przy ul. Sikorskiego 2 w Żarowie

Roboty budowlane

Przetarg nieograniczony

142.027,77

III-IV kwartał 2018Opublikował: Marcin Wolfram
Publikacja dnia: 09.05.2018
Podpisał: Marcin Wolfram
Dokument z dnia: 24.01.2018
Dokument oglądany razy: 1 530