bip.gov.pl
A A A K
SmodBIP
To jest wersja archiwalna z dnia 27.12.2017, zobacz aktualną wersję tej strony.
Zmiany wprowadzono z powodu: aktualizacja informacji

Podatek rolny 2017

Do wyliczenia stawki podatku rolnego ma zastosowanie równowartość pieniężna 2,5 dt /gospodarstwa rolne/ lub 5 dt żyta /pozostali podatnicy podatku rolnego/ obliczona według średniej ceny skupu żyta za okres 11 kwartałów poprzedzających kwartał poprzedzający rok podatkowy 2018. Średnią cenę skupu żyta określoną w Komunikacie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 18 października 2017 roku za okres 11 kwartałów będącej podstawą do ustalenia podatku rolnego na rok podatkowy 2018 wynosi 52,49 zł za 1dt.

Stawka podatku rolnego dla gospodarstw rolnych wynosi 131,23 zł z 1ha przeliczeniowego

Dla pozostałych gruntów wynosi 262,45 zł z 1ha fizycznegoOpublikował: Marcin Wolfram
Publikacja dnia: 27.12.2017
Podpisał: Teresa Drąg
Dokument z dnia: 06.09.2011
Dokument oglądany razy: 3 447