bip.gov.pl
A A A K
SmodBIP
To jest wersja archiwalna z dnia 27.12.2017, zobacz aktualną wersję tej strony.
Zmiany wprowadzono z powodu: aktualizacja informacji

Podatek leśny 2018

Stawka podatku leśnego na 2018 rok wynosi:

43,35 zł za 1 ha lasu

UZASADNIENIE

Zgodnie z art. 4 ustawy z dnia 30 października 2002r. o podatku leśnym (Dz. U. Nr 2013 poz. 465) podatek leśny od 1 ha, za rok podatkowy wynosi równowartość pieniężną 0,220 m3 drewna, obliczoną według średniej ceny sprzedaży drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały roku 2017. Średnią cenę sprzedaży drewna, ustala się na podstawie komunikatu Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego, ogłaszanego w Dzienniku Urzędowym Rzeczpospolitej Polskiej "Monitor Polski" w terminie 20 dni po upływie trzeciego kwartału.

Na podstawie Komunikatu Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego średnia cena sprzedaży drewna uzyskana przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały 2017r. wynosi: 197,06 zł za 1m3

Stawka podatku leśnego za 1 ha wynosi:
197,06 x 0,220 = 43,35 złOpublikował: Marcin Wolfram
Publikacja dnia: 27.12.2017
Podpisał: Teresa Drąg
Dokument z dnia: 06.09.2011
Dokument oglądany razy: 2 610