bip.gov.pl
A A A K
SmodBIP

Ogłoszenie o naborze na kandydatów na członków komisji konkursowych w otwartych konkursach ofert na rok 2015

zakończony, rozstrzygnięcie: nierozstrzygnięty

Organizator: Ogłoszenie

Na podstawie art. 15 ust. 2d ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tekst jednolity Dz. U. z 2014r., poz. 1118 z późn. zm.) Burmistrz Miasta Żarów ogłasza nabór kandydatów na członków komisji konkursowych w otwartych konkursach ofert na rok 2015.

Opublikował: Marcin Wolfram
Publikacja dnia: 15.12.2014
Dokument oglądany razy: 746