bip.gov.pl
A A A K
SmodBIP

Zapytanie ofertowe: wykonania robót budowlanych obejmujących wykonanie remontu w lokalu mieszkalnym nr 1 przy ul. Wrocławskiej 6A w Łażanach

Nie podlegający Ustawie, zakończony, nierozstrzygnięty

Zapytanie ofertowe
Gmina Żarów zaprasza Państwa do złożenia oferty cenowej wykonania robót budowlanych obejmujących wykonanie remontu w lokalu mieszkalnym nr 1 przy ul. Wrocławskiej 6A w Łażanach.

 1. Zamawiający: Gmina Żarów ul. Zamkowa 2, 58-130 Żarów
 2. Opis przedmiotu zamówienia:
  • Wymiana drzwi wejściowych wewnątrzklatkowych sztuk 1
  • Przebicie otworów w ścianach z cegieł o wymiarach 2,10 x 0,90 x 0,35
  • Zamurowanie otworów w ścianach o wymiarach 2,10 x 1,0 x 0,30 plus 2,10 x 0 90 x 0,35
  • Wymiana elementów podłóg z desek 6 m2
  • Przewody kabelkowe y d y 3 x 2,5  12 mb
  • Montaż gniazd wtykowych sztuk 2
  • Wymiana rur PCV o średnicy 50 mm 8 mb
  • Wymiana instalacji wodnej woda zimna i ciepła 12 mb
  • Montaż wodomierza sztuk 1
  • Komin spalinowy dwuścienny izolowany Fi 160 x 260 z podłączeniem do pieca 7 mb
  • Demontaż i montaż kotła co z osprzętem dopasowanie pieca do komina
  • Kocioł stalowy wodny o powierzchni ogrzewanej do 4 m2 materiał z odzysku
  • Zbiornik odpowietrzający o pojemności do 26 dm3
  • Pompy wirowe odśrodkowe do zasilania kotłów oraz obiegowe do wody gorącej
  • Wymienniki ciepła pojemnościowe bojler 80 litrów z grzałką elektryczną sztuki 1
  • Grzejniki stalowe dwupłytowe o wysokości 300 do 500 mm i długości do 1600 mm szt. 7
  • Zawory termostatyczne do regulacji centralnego ogrzewania sztuk 7
  • Zawory grzejnikowe o średnicy nominalnej 15 mm sztuk 14
  • Rurociągi w instalacjach centralnego ogrzewania miedziane o średnicy od 15 do 22 mm lutowanie miękkie 60 mb
  • Rury przyłączeniowe miedziane o średnicy 28 mm do kotła 1 komplet
  • Wykonanie wentylacji mechanicznej w łazience
 3. Termin realizacji zamówienia 30.08.2019 r.
 4. Kryteria wyboru i sposób oceny oferty: cena wykonania zadania.
 5. Sposób przygotowania i dostarczenia oferty:
  1. ofertę należy złożyć w formie pisemnej według wzoru oferty do pobrania na stronie bip.um.zarow.pl
  2. ofertę należy złożyć w terminie do 25.06.2019 r. w siedzibie Zamawiającego w Biurze Obsługi Klienta, przesłać pocztą na adres Zamawiającego, faksem na numer 74 85 80 778 lub w formie skanu oryginału zawierającego podpis osoby składającej ofertę e-mailem na adres m.pieczonka@um.zarow.pl
 6. Osoby do kontaktu: Monika Pieczonka – referent ds. przeglądów technicznych i remontów tel. 74 8580 591 wew. 304.

Pobierz plik oferty

Opublikował: Leszek Buchowski
Publikacja dnia: 21.06.2019 09:04
Dokument oglądany razy: 86
Nie podlega Ustawie