bip.gov.pl
A A A K
SmodBIP
To jest wersja archiwalna, informacja o tym przetargu została skasowana: 16.03.2016 12:56 z powodu:

archiwizacja

Docieplenie elewacji oraz naprawa pokrycia papowego z wymianą obróbek blacharskich w budynku mieszkalnym usytuowanym przy ul. Krasińskiego 2-2a w Żarowie

Podlegający Ustawie, zakończony, usunięty, rozstrzygnięty


Ogłoszenie:

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

dot. Zamówienia publicznego nr GL 16198 - 2013 „ Docieplenie elewacji oraz naprawa pokrycia papowego z wymianą obróbek blacharskich w budynku mieszkalnym usytuowanym przy ul. Krasińskiego 2-2a w Żarowie.”

Na podstawie art. 92 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych (tekst jednolity Dz. U. Nr 113 z 2010 r, poz. 759 z późn. zm) jako Zamawiający w sprawie zamówienia publicznego nr GL 16198-2013 „Docieplenie elewacji oraz naprawa pokrycia papowego z wymianą obróbek blacharskich w budynku mieszkalnym usytuowanym przy ul. Krasińskiego 2-2a w Żarowie.” Zadanie jako część projektu nr WND-RPDS.09.02.00-02-015/12 Odnowa wielorodzinnych budynków mieszkalnych w ramach rewitalizacji miasta Żarowa realizowane w ramach Priorytetu 9 Miasta Działanie 9.2. wsparcie dla przedsięwzięć w zakresie mieszkalnictwa w miastach poniżej 10 tysięcy mieszkańców Regionalny Program Operacyjny Województwa Dolnośląskiego na lata 2007-2013 ”, zawiadamiam, że:

1. W wyniku postępowania przetargowego wybrano ofertę:
PUH HEMIX Zakład Remontowo Budowlany Henryk Pokrzywnicki
Bożanów 25A, 58-130 Żarów
2. Oferowana cena brutto za wykonanie zadania 40 000 zł (słownie: czterdzieści tysięcy 00/100).
3. Uzasadnienie wyboru: oferta uzyskała największą ilość punktów przy równoczesnym spełnieniu wymagań określonych w SIWZ.
4. Streszczenie oceny złożonych ofert:

Numer oferty, nazwa oferenta

Liczba pkt w kryterium „Oferowana cena brutto za wykonanie zadania”

Razem

  MARAPOL Sp. z o. o.
50-369 Wrocław,
ul. Marii Skłodowskiej – Curie 43/7

(77,62+77,62+77,62+77,62)

/ 4

77,62

Przedsiębiorstwo Budowlane „EX-BUD”

Paweł Skolmowski

57-400  Nowa Ruda, ul. Piłsudskiego 37/3

(85,45+85,45+85,45+85,45) / 4

85,45

FER-BUD  Sp. z o. o.

51-113  Wrocław, ul. Obornicka 49/8

Oferta odrzucona

0

Zakład Usługowy Ogólno - Budowlany R. Zarzycki  P. Gadzina

ul. Cisowa 5, 58-400 Kamienna Góra   

(80,65+80,65+80,65+80,65) / 4

80,65

P.P.H.U. SZYMCZAK Usługi Ogólnobudowlane od „A” do „Z” Grzegorz Szymczak 

58-340  Głuszyca, ul. Kłodzka  47/4  

(66,11+66,11+66,11+66,11) / 4

66,11

 Firma Handlowo - Usługowa „STEF-BUD” Jacek Baran

59-550 Wojcieszów, ul. B. Chrobrego  221            

Oferta odrzucona

0

  Zakład Remontowo Budowlany Jan Zając

58-340 Głuszyca, ul. 11 Listopada 34

(78,44+78,44+78,44+78,44) / 4

78,44

P.P.H.U. „W i W – bud” Dariusz Wojciechowski

58-160 Świebodzice, ul. I. Krasickiego  10/5      

(87,98+87,98+87,98+87,98) / 4

87,98

  „MAKSON” Michał Makowski  

52-230 Wrocław, ul. Będzińska 5

(54,11+54,11+54,11+54,11) / 4

54,11

  K i K  s. c.

50-243 Wrocław, ul. Wł. Łokietka 2/1b   

(94,41+94,41+94,41+94,41) / 4

94,41

Firma Handlowo Usługowo Budowlana  Marian Bujak

58-130  Żarów, ul. Mickiewicza 4   

Oferta odrzucona

0

 COMPLEX – BUD  S. C.

59-300 Lubin, ul. Kopernika 17/32       

(83,71+83,71+83,71+83,71) / 4

83,71

  PHU „STEMAR” s. c. Marek i Irena Piwko

58-160  Świebodzice , ul. Świdnicka 5A      

(72,61+72,61+72,61+72,61) / 4

72,61

PUH  HEMIX Zakład Remontowo – Budowlany

Henryk Pokrzywnicki

58-130  Żarów,  Bożanów  25A        

(100,00+100,00+100,00+

100,00) / 4

100

PPHU „ARBUD”

59-220  Legnica, ul. Szkolna  7   

(67,9+67,9+67,9+67,9) / 4

67,9

PHU  „AD – BUD” Adrian Iwulski

58-400 Kamienna Góra, Ptaszków 70   

(92,74+92,74+92,74+92,74) / 4

92,74

ALMABUD  Sp. z o. o.

58-200 Dzierżoniów, ul. 11 Listopada 7                

(94,09+94,09+94,09+94,09) / 4

94,09

Spółdzielnia Rzemieślnicza

57-200  Ząbkowice Śląskie, ul. Cukrownicza 6    

(92,03+92,03+92,03+92,03) / 4

92,03

ALTEK – Adam Kara

58-100 Świdnica, ul. Ułańska 5/5 

(99,27+99,27+99,27+99,27) / 4

99,27

„TECHNIX” mgr inż. Olgierd Gnyp

58-506  Jelenia Góra, ul. Wiejska 2b  

(47,16+47,16+47,16+47,16) / 4

47,16

5. Umowa w sprawie zamówienia może być zawarta po dniu 19 lutego 2013 r.

Opublikował: Marcin Wolfram
Data publikacji: 05.02.2013 15:22
Ostatnie zmiany: 06.02.2013 09:31
To jest ogłoszenie do przetargu
Dokument oglądany razy: 803