bip.gov.pl
A A A K
SmodBIP
To jest wersja archiwalna, informacja o tym przetargu została skasowana: 16.03.2016 12:56 z powodu:

archiwizacja

Docieplenie elewacji oraz naprawa pokrycia papowego z wymianą obróbek blacharskich w budynku mieszkalnym usytuowanym przy ul. Krasińskiego 2-2a w Żarowie

Podlegający Ustawie, zakończony, usunięty, rozstrzygnięty


Ogłoszenie:

Odpowiedzi na pytania

dot. Zamówienia publicznego nr GL.16198-2013 „Docieplenie elewacji oraz naprawa pokrycia papowego z wymianą obróbek blacharskich w budynku mieszkalnym usytuowanym przy ul. Krasińskiego 2-2a w Żarowie”.

Działając w trybie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. 2010.113.759 –tekst jednolity z późniejszymi zmianami) niniejszym informuję, iż w toku przedmiotowego postępowania do Zamawiającego wpłynęły pytania dotyczące SIWZ. Zamawiający – Wspólnota Mieszkaniowa przy ul. Krasińskiego 2-2a w Żarowie wyjaśnia co następuje;

 1. Pytanie;
  W przedmiarze jest 286 m² docieplenia, z wizji lokalnej wynika, że cały budynek ma ok. 500 m²? Opis pozycji – tynk gotowy suchy, mineralny? + malowanie farbą silikatową, czy można zastosować tynk barwiony w masie silikatowy?
  Odpowiedź:
  Obmiar nie dotyczy całości budynku, tylko jego części. Sprawa zastosowania tynku barwionego w masie silikatowej – można zastosować.
 2. Pytanie;
  W pozycji 1.1 przedmiaru jest 310,8 m² rusztowania, powinno być ok. 500 m² ?
  Odpowiedź:
  Przedmiar rusztowania dotyczy powierzchni ocieplenia 286 m.
 3. Pytanie;
  W przedmiarze robót nie są ujęte – docieplenie szpalet, czas pracy rusztowań, demontaż i montaz rur spustowych ?
  Odpowiedź:
  Pozycja ocieplenie szpalet jest ujęta, gdyż nie zostały odliczone otwory okienne. Czas pracy rusztowań jest w pozycji rusztowań, a demontaż i montaż rur spustowych nie jest ujęty.
 4. Pytanie;
  Cokół budynku – tynk mineralny czy żywiczny ? Jaki obmiar ?
  Odpowiedź:
  Cokół budynku nie jest w zakresie zadania
 5. .Pytanie;
  Jaka grubość warstwy izolacyjnej ?
  Odpowiedź:
  Nie dotyczy zadania.
 6. Pytanie;
  W opisie jest tynk 3 mm, przy tej grubości malowanie może być po ok. 30 dniach, czy można zastosować tynk 2 mm akryl, silikat ?
  Odpowiedź:
  Można zastosować tynk barwiony w masie silikatowej.


Odpowiedzi przygotowane w oparciu o informacje dostarczone przez Zarządcę nieruchomości.

Opublikował: Marcin Wolfram
Data publikacji: 22.01.2013 14:53
Ostatnie zmiany: nie zmieniano
To jest ogłoszenie do przetargu
Dokument oglądany razy: 865