bip.gov.pl
A A A K
SmodBIP

Zapytanie ofertowe na wykonanie robót budowlanych związanych z wykonanie pionu wentylacyjnego dla lokalu nr 6 przy ul. Strzegomskiej 24 w Łażanach

Nie podlegający Ustawie, zakończony, nierozstrzygnięty

Zapytanie ofertowe

Gmina Żarów zaprasza Państwa do złożenia oferty na wykonanie robót budowlanych związanych z wykonanie pionu wentylacyjnego dla lokalu nr 6 przy ul. Strzegomskiej 24 w Łażanach

 1. Zamawiający: Gmina Żarów ul. Zamkowa 2, 58-130 Żarów
 2. Opis przedmiotu zamówienia:
  - wykonanie pionu wentylacji wywiewnej dla lokalu mieszkalnego nr 6 przy
  ul. Strzegomskiej 24 w Łażanach,
  - roboty towarzyszące.
 3. Termin realizacji zamówienia: 15.05.2019 r.
 4. Kryteria wyboru i sposób oceny oferty: cena wykonania robót.
 5. Sposób przygotowania oferty i dostarczenia oferty:
  1. ofertę należy złożyć w formie pisemnej według wzoru oferty zamieszczonej na stronie bip@um.zarow.pl,
  2. ofertę należy złożyć w terminie do 11.04.2019 r. w siedzibie Zamawiającego w Biurze Obsługi Klienta, przesłać pocztą na adres Zamawiającego, faksem na numer 74 85 80 778 lub w formie skanu oryginału zawierającego podpis osoby składającej ofertę e-mailem na adres m.pieczonka@um.zarow.pl
 6. Osoby do kontaktu: Agata Krawiec – kierownik referatu gospodarki lokalowej
  tel. 74 30 67 383

druk oferty

Opublikował: Leszek Buchowski
Publikacja dnia: 02.04.2019 15:01
Dokument oglądany razy: 117
Nie podlega Ustawie