bip.gov.pl
A A A K
SmodBIP

Wykonanie robót budowlanych obejmujących zamontowanie drzwi wejściowych do lokalu mieszkalnego nr 6 przy ul. Rybackiej 33 w Żarowie

Nie podlegający Ustawie, zakończony, nierozstrzygnięty

Gmina Żarów zaprasza Państwa do złożenia oferty cenowej wykonania robót budowlanych obejmujących zamontowanie drzwi wejściowych do lokalu mieszkalnego nr 6 przy ul. Rybackiej 33 w Żarowie.

1. Zamawiający: Gmina Żarów ul. Zamkowa 2, 58-130 Żarów

2. Opis przedmiotu zamówienia:
- demontaż wyeksploatowanych drzwi i futryny,
- montaż drzwi płytowych i futryny,
- obróbka tynkarska ościeża.

3. Termin realizacji zamówienia 15.04.2019 r.

4. Kryteria wyboru i sposób oceny oferty: cena wykonania zadania.

5. Sposób przygotowania oferty i dostarczenia oferty:

a/ ofertę należy złożyć w formie pisemnej według wzoru oferty
zamieszczonej na stronie bip@um.zarow.pl,
b/ ofertę należy złożyć w terminie do 27.03.2019 r. w siedzibie Zamawiającego w Biurze Obsługi Klienta, przesłać pocztą na adres Zamawiającego, faksem na numer 74 8580 778 lub w formie skanu oryginału zawierającego podpis osoby składającej ofertę e-mailem na adres m.pieczonka@um.zarow.pl

6. Osoby do kontaktu: Monika Pieczonka – referent ds. przeglądów technicznych i remontów tel. 74 8580 591 wew. 304.

Opublikował: Marcin Wolfram
Publikacja dnia: 20.03.2019 08:45
Dokument oglądany razy: 107
Nie podlega Ustawie