bip.gov.pl
A A A K
SmodBIP
To jest wersja archiwalna, informacja o tym przetargu została skasowana: 16.03.2016 12:55 z powodu:

archiwizacja

Remont elewacji w budynku mieszkalnym usytuowanym przy ul. Armii Krajowej 24 w Żarowie

Podlegający Ustawie, zakończony, usunięty, rozstrzygnięty


Ogłoszenie:

Odpowiedzi na pytania 1

Pytania i odpowiedzi do przetargu dotyczącego remontu elewacji
przy ul. Armii Krajowej 24 w Żarowie (2)

 1. Zwracamy się z prośbą o podanie grupy koloru farby elewacyjnej, gdyż od tego zależy jej cena.
  Odpowiedź.
  Należy przyjąć farbę akrylową elewacyjną w kolorze jasnym pastelowym.
 2. Zwracamy się z prośbą o podanie powierzchni chodnika, która będzie niezbędna do zajęcia do wykonania prac.
  Odpowiedź:
  Zajęciu podlega 20,8 m2 chodnika, natomiast pozycję wycenić kwotowo zgodnie z Cennikiem Zarządcy drogi.
 3. Dot. P.1.1.1. załącznika 5 do SIWZ – zapis „Zadanie obejmuje wykonanie remontu elewacji budynku mieszkalnego i wykonania kominów” - nie ma nic na temat kominów w przedmiarze i SST.
  Odpowiedź.
  Wykonanie kominów nie jest objęte przedmiarem, nie ujmować w ofercie.
 4. Na zamawiającym ciąży obowiązek szczegółowego opisania przedmiotu zamówienia w taki sposób, aby Wykonawca mógł przygotować ofertę na podstawie dokumentacji umieszczonej na stronie internetowej Zamawiającego. Zgodnie, bowiem z art. 29 ust.1 i 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych przedmiot zamówienia opisuje się w sposób jednoznaczny i wyczerpujący, za pomocą dostatecznie dokładnych i zrozumiałych określeń, uwzględniając wszystkie wymagania i okoliczności mogące mieć wpływ na sporządzenie oferty, przedmiotu zamówienia nie można opisywać w sposób, który mógłby utrudniać uczciwą konkurencję.
  Odpowiedź:
  Zamówienie zostało opisane z zachowaniem należytej staranności i warunków wymienionych przez Pana, jednak w przypadku wątpliwości wykonawca zgodnie z art. 38 ust. 1 ustawy Prawo Zamówień Publicznych (Dz.U. z 2010 roku, Nr 113, poz. 759 ze zmianami) może zwrócić się do zamawiającego
  o wyjaśnienie treści specyfikacji. Zamawiający obowiązany jest udzielić wyjaśnień w terminach wskazanych w ustawie, co niniejszym czynimy.
 5. Odnośnie poz. 5 d2 Przygotowanie podłoża-2x gruntowanie - czy inwestor życzy sobie gruntowanie gruntem typu Betonkontakt, czy raczej szpryc cementowy?
  Odpowiedź:
  Pozycja odnosi się do przygotowania powierzchni mające na celu gruntowanie wzmacniające podłoża techniką malowania. Należy zastosować grunt pod farbę.
 6. Odnośnie poz. 10 d3 Dwukrotne malowanie bez gruntowania- a jak tynk 'spali' farbę? Producenci zresztą zalecają gruntowanie także należałoby chyba dodać taką pozycję.
  Odpowiedź:
  Analogicznie do poz. 5d.3 w którym zastosowano dwukrotne gruntowanie gruntem pod farbę, poz. 10 d.3 jest prawidłowa.
 7. Chciałem także zapytać, czy gmina jest zarządcą chodnika, jakie są koszty wynajmu tego terenu i czy pod kontener na gruz postawiony na chodniku także trzeba teren wynajmować.
  Odpowiedź:
  Zarządcą chodnika, jest Służba Drogowa Powiatu Świdnickiego w Jaworzynie Śląskiej przy ul. Powstańców 12. Stawki za wynajem należy sprawdzić u zarządcy. Natomiast wynajęty kontener można postawić w podwórku, nie będzie wówczas potrzeby wynajmowania terenu na jego postawienie.
Opublikował: Marcin Wolfram
Data publikacji: 10.01.2013 15:20
Ostatnie zmiany: 10.01.2013 15:21
To jest ogłoszenie do przetargu
Dokument oglądany razy: 704