bip.gov.pl
A A A K
SmodBIP

Wykonanie robót budowlanych remontowych w budynku mieszkalnym wielorodzinnym

Nie podlegający Ustawie, zakończony, nierozstrzygnięty

Gmina Żarów zaprasza Państwa do złożenia oferty na wykonanie robót budowlanych remontowych w budynku mieszkalnym wielorodzinnym przy ul. Sikorskiego 2 w Żarowie.

1. Zamawiający: Gmina Żarów ul. Zamkowa 2, 58-130 Żarów

2. Opis przedmiotu zamówienia:

- rozbiórka komórek gospodarczych,
- budowa kominów spalinowych i wentylacyjnych ,
- wykonanie przyłącza kanalizacyjnego
Szczegółowy zakres prac ujęty jest w załączonym do zapytania przedmiarze robót.

3. Termin realizacji zamówienia: 30.05.2019 r.

4. Kryteria wyboru i sposób oceny oferty: cena wykonania remontu.

5. Sposób przygotowania oferty i dostarczenia oferty:

a/ ofertę należy złożyć w formie pisemnej według wzoru oferty i przedmiaru robót zamieszczonych na stronie bip@um.zarow.pl,
b/ ofertę należy złożyć w terminie do 18.02.2019 r. w siedzibie Zamawiającego w Biurze Obsługi Klienta, przesłać pocztą na adres Zamawiającego, faksem na numer 74 8580 778 lub w formie skanu oryginału zawierającego podpis osoby składającej ofertę e-mailem na adres r.huszczo@um.zarow.pl

6. Osoby do kontaktu: Romuald Huszczo – podinspektor ds. przeglądów technicznych i remontów tel. 74 8580 591 wew. 304.

Opublikował: Marcin Wolfram
Publikacja dnia: 08.02.2019 09:33
Dokument oglądany razy: 186
Nie podlega Ustawie