bip.gov.pl
A A A K
SmodBIP
To jest wersja archiwalna, informacja o tym przetargu została skasowana: 06.03.2013 07:49 z powodu:

publikacja ponad 30 dni

Wymiana instalacji elektrycznej na klatce schodowej oraz wymiana rynien, przemurowanie komina i wykonanie nowych przewodów kominowych spalinowych i wentylacyjnych w budynku mieszkalnym usytuowanym przy ul. Armii Krajowej 27 w Żarowie

Podlegający Ustawie, zakończony, usunięty, rozstrzygnięty


Ogłoszenie:

Odpowiedzi zamawiającego na zapytania dotyczące treści SIWZ

dot. Zamówienia publicznego nr GL. 481602-2012 „Wymiana instalacji elektrycznej na klatce schodowej oraz wymiana rynien, przemurowanie komina i wykonanie nowych przewodów kominowych spalinowych i wentylacyjnych w budynku mieszkalnym usytuowanym przy ul. Armii Krajowej 27 w Żarowie”.

Działając w trybie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. 2010.113.759 –tekst jednolity z późniejszymi zmianami) niniejszym informuję, iż w toku przedmiotowego postępowania do Zamawiającego wpłynęły pytania dotyczące SIWZ. Zamawiający wyjaśnia co następuje;

 1. Pytanie;
  Wykonawca prosi o informacje na temat typu i wyposażenia rozdzielnicy głównej na klatce schodowej i sposobu jej zasilania
  Odpowiedź:
  Rozdzielnica RW-1 x 12 bez zmiany lokalizacji + listwa zaciskowa ZUG 35-63 mm
 2. Pytanie;
  Wykonawca prosi o informacje o rozmieszczeniu, typie i wyposażeniu tablic licznikowych TL
  Odpowiedź:
  Tablice licznikowe typu RU-1L P12, drzwiczki S - bez zmiany lokalizacji
 3. Pytanie;
  Wykonawca prosi o informacje o schemacie zasilania tablic licznikowych i WLZ
  Odpowiedź:
  Wymiana przewodów na YDY-450/750 V, 3x2,5mm , po istniejącej trasie
 4. Pytanie;
  Wnioskodawca prosi o informacje o schemacie instalacji oświetleniowej, rozmieszczeniu i typie opraw
  Odpowiedź:
  Oprawy oświetleniowe OPKZ-60 z kloszem szklanym IP-54 montowane w miejscu dotychczasowych punktów świetlnych.

Odpowiedzi przygotowane w oparciu o informacje dostarczone przez Zarządcę nieruchomości

Opublikował: Marcin Wolfram
Data publikacji: 14.12.2012 14:10
Ostatnie zmiany: nie zmieniano
To jest ogłoszenie do przetargu
Dokument oglądany razy: 602