bip.gov.pl
A A A K
SmodBIP
To jest wersja archiwalna, informacja o tym przetargu została skasowana: 29.01.2019 12:14 z powodu:

rezygnacja z remontu

Wykonanie robót budowlanych obejmujących wykonanie remontu w lokalu socjalnym - Żarów

Nie podlegający Ustawie, zakończony, usunięty, nierozstrzygnięty

Gmina Żarów zaprasza Państwa do złożenia oferty cenowej wykonania robót budowlanych obejmujących wykonanie remontu w lokalu socjalnym nr 6 przy ul. Armii Krajowej 44 w Żarowie.

1. Zamawiający: Gmina Żarów ul. Zamkowa 2, 58-130 Żarów

2. Opis przedmiotu zamówienia:

- naprawa podłóg położenie wykładziny PCV,
- przetarcie tynków wapienno - cementowych,
- wymiana drzwi wejściowych.
- podejście pod zlewozmywak instalacji wody i kanalizacji,
- montaż na szafce zlewozmywaka,
- montaż podgrzewacza wody.

3. Termin realizacji zamówienia 15.03.2019 r.

4. Kryteria wyboru i sposób oceny oferty: cena wykonania zadania.

5. Sposób przygotowania i dostarczenia oferty:

a/ ofertę należy złożyć w formie pisemnej według wzoru oferty i przedmiaru robót do pobrania na stronie bip.um.zarow.pl
b/ ofertę należy złożyć w terminie do 04.02.2019 r. w siedzibie Zamawiającego w Biurze Obsługi Klienta, przesłać pocztą na adres Zamawiającego, faksem na numer 74 8580 778 lub w formie skanu oryginału zawierającego podpis osoby składającej ofertę e-mailem na adres r.huszczo@um.zarow.pl

6. Osoby do kontaktu: Romuald Huszczo – podinspektor ds. przeglądów technicznych i remontów tel. 74 8580 591 wew. 304.

Opublikował: Marcin Wolfram
Publikacja dnia: 29.01.2019 10:58
Dokument oglądany razy: 114
Nie podlega Ustawie