bip.gov.pl
A A A K
SmodBIP

Wykonanie projektu wentylacji grawitacyjnej i spalinowej dla lokalu mieszkalnego przy ul. Kopernika 5/7 w Żarowie

Nie podlegający Ustawie, zakończony, nierozstrzygnięty

Gmina Żarów w ramach rozeznania cenowego rynku zaprasza Państwa do złożenia oferty cenowej wykonania projektu wentylacji grawitacyjnej i spalinowej dla lokalu mieszkalnego przy ul. Kopernika 5/7 w Żarowie.

 1. Zamawiający: Gmina Żarów ul. Zamkowa 2, 58-130 Żarów.
 2. Opis przedmiotu zamówienia:
  • wykonanie projektu wykonawczego w tym kosztorysu inwestorskiego i ofertowego,
  • potwierdzenie złożenia dokumentacji w Starostwie powiatowym w Świdnicy w celu uzyskania pozwolenia na budowę.
 3. Termin realizacji zamówienia 08.03.2018 r.
 4. Kryterium wyboru i sposobu oceny oferty, jest cena brutto wykonania dokumentacji.
 5. Sposób przygotowania i dostarczenia oferty.
  • ofertę należy złożyć w formie pisemnej według wzoru oferty zamieszczonej na stronie bip.um.zarow.pl
  • ofertę należy złożyć w terminie do 31.01.2018 r. w siedzibie Zamawiającego w Biurze Obsługi Klienta, przesłać pocztą na adres Zamawiającego, faksem na numer 74 85 80 778 lub w formie skanu oryginału zawierającego podpis osoby składającej ofertę e-mailem na adres r.huszczo@um.zarow.pl
 6. Osoby do kontaktu: Romuald Huszczo – podinspektor ds. przeglądów technicznych i remontów tel. 74 85 80 591 wew. 304.

Opublikował: Leszek Buchowski
Publikacja dnia: 22.01.2019 15:40
Dokument oglądany razy: 148
Nie podlega Ustawie