bip.gov.pl
A A A K
SmodBIP

Wykonanie robót budowlanych obejmujących wykonanie remontu instalacji elektrycznej w lokalu mieszkalnym

Nie podlegający Ustawie, zakończony, nierozstrzygnięty

Gmina Żarów zaprasza Państwa do złożenia oferty cenowej wykonania robót budowlanych obejmujących wykonanie remontu instalacji elektrycznej w lokalu mieszkalnym nr 7 przy ul. Strzegomskiej 24 w Łażanach.

1. Zamawiający: Gmina Żarów ul. Zamkowa 2, 58-130 Żarów

2. Opis przedmiotu zamówienia:

- listwy kabelkowe,
- przewody kabelkowe YDY 3x4 mm, mb-8,
- przewody kabelkowe YDY 3x2,5 mm, mb – 24,
- przewody kabelkowe YDY 3x1,5 mm, mb - 15,
- wypusty dla gniazd wtykowych i wyłączników - szt.6
- rozdzielnica mieszkaniowa.

3. Termin realizacji zamówienia 08.02.2019 r.

4. Kryteria wyboru i sposób oceny oferty: cena wykonania zadania.

5. Sposób przygotowania i dostarczenia oferty:

a/ ofertę należy złożyć w formie pisemnej według wzoru oferty zamieszczonej na stronie bip.um.zarow.pl
b/ ofertę wraz ze zgodą na przetwarzanie danych osobowych należy złożyć w terminie do 15.01.2019 r. w siedzibie Zamawiającego w Biurze Obsługi Klienta, przesłać pocztą na adres Zamawiającego, faksem na numer 74 8580 778 lub w formie skanu oryginału zawierającego podpis osoby składającej ofertę e-mailem na adres r.huszczo@um.zarow.pl

6. Osoby do kontaktu: Romuald Huszczo – podinspektor ds. przeglądów technicznych i remontów tel. 74 8580 591 wew. 304.

Opublikował: Marcin Wolfram
Publikacja dnia: 10.01.2019 13:34
Dokument oglądany razy: 180
Nie podlega Ustawie