bip.gov.pl
A A A K
SmodBIP

Wykonanie robót budowlanych obejmujących wykonanie wewnętrznej linii zasilającej dla lokalu mieszkalnego w budynku wielorodzinnym

Nie podlegający Ustawie, zakończony, nierozstrzygnięty

Gmina Żarów zaprasza Państwa do złożenia oferty cenowej wykonania robót budowlanych obejmujących wykonanie wewnętrznej linii zasilającej dla lokalu mieszkalnego w budynku wielorodzinnym przy ul. Kopernika 5/7 w Żarowie

1. Zamawiający: Gmina Żarów ul. Zamkowa 2, 58-130 Żarów

2. Opis przedmiotu zamówienia:
- przewody YDY 3x4 mm² w rurach typu RB na uchwytach – 12 mb,
- rozdzielnica mieszkaniowa,
- tablica licznikowa.

3. Termin realizacji zamówienia 25.01.2019 r.

4. Kryteria wyboru i sposób oceny oferty: cena wykonania zadania.

5. Sposób przygotowania i dostarczenia oferty:

a/ ofertę wraz ze zgodą na przetwarzanie danych osobowych należy złożyć w formie pisemnej według wzoru oferty zamieszczonej na stronie bip.um.zarow.pl
b/ ofertę wraz ze zgodą na przetwarzanie danych osobowych należy złożyć w terminie do 15.01.2019 r. w siedzibie Zamawiającego w Biurze Obsługi Klienta, przesłać pocztą na adres Zamawiającego, faksem na numer 74 8580 778 lub w formie skanu oryginału zawierającego podpis osoby składającej ofertę e-mailem na adres r.huszczo@um.zarow.pl

6. Osoby do kontaktu: Romuald Huszczo – podinspektor ds. przeglądów technicznych i remontów tel. 74 8580 591 wew. 304.

Opublikował: Marcin Wolfram
Publikacja dnia: 10.01.2019 13:32
Dokument oglądany razy: 139
Nie podlega Ustawie