bip.gov.pl
A A A K
SmodBIP

Wykonanie robót budowlanych obejmujących wymianę 2 okien drewnianych na okna z PCV w lokalu mieszkalnym

Nie podlegający Ustawie, zakończony, nierozstrzygnięty

Gmina Żarów zaprasza Państwa do złożenia oferty cenowej wykonania robót budowlanych obejmujących wymianę 2 okien drewnianych na okna z PCV w lokalu mieszkalnym nr 7 przy ul. Armii Krajowej 39 w Żarowie.

1. Zamawiający: Gmina Żarów ul. Zamkowa 2, 58-130 Żarów

2. Opis przedmiotu zamówienia:

- demontaż wyeksploatowanych okien drewnianych,
- montaż 2 okien z PCV o wymiarze 850x1270 z nawietrznikami i parapetami wewnętrznymi,
- obróbka tynkarska ościeży.

3. Termin realizacji zamówienia 11.02.2019 r.

4. Kryteria wyboru i sposób oceny oferty: cena wykonania zadania.

5. Sposób przygotowania oferty i dostarczenia oferty:

a/ ofertę należy złożyć w formie pisemnej według wzoru oferty do pobrania na stronie bip.um.zarow.pl
b/ ofertę należy złożyć w terminie do 11.01.2019 r. w siedzibie Zamawiającego w Biurze Obsługi Klienta, przesłać pocztą na adres Zamawiającego, faksem na numer 74 8580 778 lub w formie skanu oryginału zawierającego podpis osoby składającej ofertę e-mailem na adres r.huszczo@um.zarow.pl

6. Osoby do kontaktu: Romuald Huszczo – podinspektor ds. przeglądów technicznych i remontów tel. 74 8580 591 wew. 304.

Opublikował: Marcin Wolfram
Publikacja dnia: 08.01.2019 12:08
Dokument oglądany razy: 124
Nie podlega Ustawie