bip.gov.pl
A A A K
SmodBIP
To jest wersja archiwalna, informacja o tym przetargu została skasowana: 06.03.2013 07:49 z powodu:

publikacja ponad 30 dni

Wymiana pokrycia dachowego w budynku mieszkalnym usytuowanym przy ul. Mickiewicza 1 w Żarowie

Podlegający Ustawie, zakończony, usunięty, rozstrzygnięty


Ogłoszenie:

Odpowiedzi zamawiającego na zapytania dotyczące treści SIWZ

dot. Zamówienia publicznego nr GL. 480732-2012 „Wymiana pokrycia dachowego w budynku mieszkalnym usytuowanym przy ul. Mickiewicza 1 w Żarowie”.

Działając w trybie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. 2010.113.759 –tekst jednolity z późniejszymi zmianami) niniejszym informuję, iż w toku przedmiotowego postępowania do Zamawiającego wpłynęły pytania dotyczące SIWZ. Zamawiający – Wspólnota Mieszkaniowa przy ul. Mickiewicza 1 w Żarowie wyjaśnia co następuje;

 1. Pytanie;
  Membranę o jakich parametrach należy przyjąć do wyceny?
  Odpowiedź:
  Membranę trójwarstwową o gramaturze powyżej 130 g/m², odporności ogniowej klasy E, zakresie temperatur od -40 DO +95 ºC, współczynnik Sd powyżej 0,02
 2. Pytanie;
  O jakich wymiarach wyłazy dachowe należy przyjąć do wyceny ?
  Odpowiedź:
  Do wyceny należy przyjąć wyłazy dowolnej firmy o wym. 46 cm x 75 cm
 3. Pytanie;
  Jaki kolor blachy powlekanej należy przyjąć do wyceny ?
  Odpowiedź:
  Do wyceny należy przyjąć kolor blachy zbliżony do koloru dachówki
 4. Pytanie;
  Czy można użyć dachówki Japko 18 zamiast Rewiwa ?
  Odpowiedź:
  Dachówka Rewiwa zalecana jest przez Konserwatora zabytków. Oferent winien zaproponować dachówkę odpowiadającą wymaganiom SIWZ.

Odpowiedzi przygotowane w oparciu o informacje dostarczone przez Zarządcę nieruchomości.

Opublikował: Marcin Wolfram
Data publikacji: 14.12.2012 14:13
Ostatnie zmiany: nie zmieniano
To jest ogłoszenie do przetargu
Dokument oglądany razy: 725