bip.gov.pl
A A A K
SmodBIP
To jest wersja archiwalna z dnia 08.01.2019 11:20, zobacz aktualną wersję tej informacji.
Zmiany wprowadzono z powodu: zmiana terminu składania ofert

Rewitalizacja budynku przy ul. Sikorskiego 2 w Żarowie

Podlegający Ustawie, zakończony, nierozstrzygnięty


Ogłoszenie:

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

Na podstawie art. 92 ust.1 pkt 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 z późn. zm.) jako Zamawiający w sprawie zamówienia publicznego nr R.271.1.2019 Rewitalizacja budynku przy ul. Sikorskiego 2 w Żarowie

1. Zawiadamiam, iż w wyniku przedmiotowego postępowania przetargowego
wybrano ofertę:

P.P.H.U. WiW-bud Dariusz Wojciechowski 58-160 Świebodzice ul. I. Krasickiego 10/5

2. Uzasadnienie wyboru: oferty uzyskały największą sumę punktów w badanych kryteriach przy równoczesnym spełnieniu wymagań określonych w SIWZ.

3. Streszczenie oceny i porównanie złożonych ofert:

Numer oferty

Nazwa oferenta

Liczba pkt. w kryterium „Oferowana cena brutto wykonania zadania”

Liczba pkt. W kryterium „Oferowany termin gwarancji w miesiącach”

Suma pkt w badanych kryteriach

1.

P.P.H.U. Wiw-bud

Dariusz Wojciechowski

58-160 Świebodzice

ul. I. Krasickiego 10/5

60,00

40,00

100,00

4. Umowa może być zawarta zgodnie z art. 94 ust. 2 pkt 1) lit. a), ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych.

Opublikował: Marcin Wolfram
Data publikacji: 06.02.2019 12:50
Ostatnie zmiany: nie zmieniano
To jest ogłoszenie do przetargu
Dokument oglądany razy: 84