bip.gov.pl
A A A K
SmodBIP
To jest wersja archiwalna z dnia 08.01.2019 11:20, zobacz aktualną wersję tej informacji.
Zmiany wprowadzono z powodu: zmiana terminu składania ofert

Rewitalizacja budynku przy ul. Sikorskiego 2 w Żarowie

Podlegający Ustawie, zakończony, nierozstrzygnięty


Ogłoszenie:

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia.

Ogłoszenie nr 540013539-N-2019 z dnia 22-01-2019 r.
Żarów:
OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA
OGŁOSZENIE DOTYCZY:
Ogłoszenia o zamówieniu
INFORMACJE O ZMIENIANYM OGŁOSZENIU
Numer: 501327-N-2018
Data: 08/01/2019
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Urząd Miejski w Żarowie, Krajowy numer identyfikacyjny , ul. ul. Zamkowa 2, Żarów, woj. dolnośląskie, państwo Polska, tel. 074 8580-591, 8580-778, 8580-4, e-mail , faks .
Adres strony internetowej (url): www.um.zarow.pl
SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU
II.1) Tekst, który należy zmienić:
Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: IV
Punkt: IV.6.2)
W ogłoszeniu jest: Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: Data: 2019-01-23, godzina: 10:00,
W ogłoszeniu powinno być: Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: Data: 2019-01-28, godzina: 10:00,

Opublikował: Piotr Neczaj
Data publikacji: 22.01.2019 13:19
Ostatnie zmiany: nie zmieniano
To jest ogłoszenie do przetargu
Dokument oglądany razy: 97