bip.gov.pl
A A A K
SmodBIP
To jest wersja archiwalna z dnia 08.01.2019 11:20, zobacz aktualną wersję tej informacji.
Zmiany wprowadzono z powodu: zmiana terminu składania ofert

Rewitalizacja budynku przy ul. Sikorskiego 2 w Żarowie

Podlegający Ustawie, zakończony, nierozstrzygnięty


Ogłoszenie:

Odpowiedzi na pytania wykonawców

dot. Zamówienia publicznego nr R.271.33.2018 „Odnowa wielorodzinnych budynków mieszkalnych w ramach rewitalizacji miasta Żarów – Rewitalizacja budynku przy ul. Sikorskiego 2 w Żarowie.

Na podstawie art. 38 ust. 1a ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (tj. Dz.U. z 2018 r. poz. 1986 z późn. zm.) do Zamawiającego zostały wniesione pytania Wykonawców, na które Zamawiający na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy Pzp udziela odpowiedzi.:
Pytanie Nr 1.
Proszę o informację czy w pozycji nr 7 "Zamontowanie belek skrajnych na dachu" przypadkiem nie podano błędnej ilości 49,450m3. Według mnie ilość ta jest znacznie zawyżona.

Odpowiedź.
W pozycji 7 winno być 1,20m3. W obmiarze zabrakło przekroju belek, który wynosi 10x20cm.

Pytanie Nr 2.
Proszę o informację dotyczącą zakresu prac przewidzianych do zrealizowania w w/w przetargu w zakresie instalacji. Dokumentacja projektowa zawiera w sobie dane wszystkich instalacji sanitarnych i elektrycznych. Proszę o informację i uszczegółowienie, które instalacje należy przyjąć do wyceny. Czy tylko kanalizacja przedstawiona w przedmiarze czy pozostałe instalacje również.

Odpowiedź.
Zgodnie z przedmiarem tj. tylko instalacja kanalizacyjna.

Pytanie Nr 3.
W SIWZ (opis przedmiotu zamówienia) oraz harmonogramie jest informacja dotycząca termomodernizacji/wymiany okien. Brak jakichkolwiek informacji w projekcie (rysunki) oraz brak przedmiaru robót. Proszę o informację czy należy wycenić, jeżeli tak proszę zamieścić przedmiar prac.

Pytanie Nr 4.
Czy zamówienie obejmuje montaż stolarki okiennej i drzwiowej?

Odpowiedź na 3 i 4.
Zamówienie obejmuje montaż stolarki okiennej i drzwiowej. Przedmiar na w/w stolarkę został umieszczony na bip Gminy Żarów w dniu 10.01.2019r. godz. 1226 .

Pytanie Nr 5.
Czy pod zlewozmywaki należy zakupić szafki?

Odpowiedź.
Pod zlewozmywaki nie zakupujemy szafek, jest to informacja w jaki sposób będą montowane.

Udzielone odpowiedzi są wiążące dla wszystkich Wykonawców, stają się integralną częścią SIWZ i należy je uwzględnić przygotowując ofertę.

Opublikował: Marcin Wolfram
Data publikacji: 16.01.2019 10:04
Ostatnie zmiany: nie zmieniano
To jest ogłoszenie do przetargu
Dokument oglądany razy: 116