bip.gov.pl
A A A K
SmodBIP

Wykonanie instalacji wentylacyjnych grawitacyjnej i spalinowej dla lokalu komunalnego mieszkalnego w budynku wielorodzinnym

Nie podlegający Ustawie, zakończony, nierozstrzygnięty

Gmina Żarów zaprasza Państwa do złożenia oferty na wykonanie instalacji  wentylacyjnych grawitacyjnej i spalinowej dla lokalu komunalnego mieszkalnego w budynku wielorodzinnym przy ul. Mickiewicza 25/3 w Żarowie.

1. Zamawiający: Gmina Żarów ul. Zamkowa 2, 58-130 Żarów

2. Opis przedmiotu zamówienia:
- przewody wentylacyjne systemowe dwuścienne z blachy chromoniklowej, kwasoodpornej gładkiej o średnicy 150/225 mm z otuliną izolacyj – 8,125 m²,
- montaż przewodu powietrzno - spalinowego 80/125 z blachy stalowej chromoniklowej kwasoodpornej na ścianie zewnętrznej – 4,514 m², montaż przewodu powietrzno - spalinowego 80/125 z blachy stalowej chromoniklowej kwasoodpornej montowanej wewnątrz pomieszczenia – 1,178 m²,
- obudowy ścienne z płyt GK – 2,097 m²,
- przebicie otworów w ścianach.

3. Termin realizacji zamówienia: 15.02.2019 r.

4. Kryteria wyboru i sposób oceny oferty: cena wykonania zadania.

5. Sposób przygotowania oferty i dostarczenia oferty:

a/ ofertę należy złożyć w formie pisemnej według wzoru oferty i przedmiaru robót
do pobrania na stronie bip.um.zarow.pl,
b/ ofertę należy złożyć w terminie do 11.01.2019 r. w siedzibie Zamawiającego  w Biurze Obsługi Klienta, przesłać pocztą na adres Zamawiającego, faksem na numer 74 8580 778 lub w formie skanu oryginału zawierającego podpis osoby składającej ofertę e-mailem na adres r.huszczo@um.zarow.pl

6. Osoby do kontaktu: Romuald Huszczo – podinspektor ds. przeglądów technicznych i remontów tel. 74 8580 591 wew. 304.

Opublikował: Marcin Wolfram
Publikacja dnia: 20.12.2018 13:57
Dokument oglądany razy: 199
Nie podlega Ustawie