bip.gov.pl
A A A K
SmodBIP

Wykonanie robót budowlanych remontowych w lokalu mieszkalnym

Nie podlegający Ustawie, zakończony, nierozstrzygnięty

Gmina Żarów zaprasza Państwa do złożenia oferty na wykonanie robót budowlanych remontowych w lokalu mieszkalnym przy ul. Sportowej 11A /4 w Łażanach.

1. Zamawiający: Gmina Żarów ul. Zamkowa 2, 58-130 Żarów

2. Opis przedmiotu zamówienia:
- wymiana stolarki drzwiowej wewnętrznej szt. 2,.
- przetarcie tynków wewnętrznych na ścianach i sufitach,
- uzupełnienie tynków zwykłych,
- instalacja wodno – kanalizacyjna,
- malowanie jednokrotne ścian i sufitów

3. Termin realizacji zamówienia: 18.02.2019 r.

4. Kryteria wyboru i sposób oceny oferty: cena wykonania remontu.

5. Sposób przygotowania oferty i dostarczenia oferty:

a/ ofertę należy złożyć w formie pisemnej według wzoru oferty i przedmiaru robót
zamieszczonych na stronie bip@um.zarow.pl,
b/ ofertę należy złożyć w terminie do 10.01.2019 r. w siedzibie Zamawiającego w
Biurze Obsługi Klienta, przesłać pocztą na adres Zamawiającego, faksem na numer
74 8580 778 lub w formie skanu oryginału zawierającego podpis osoby składającej
ofertę e-mailem na adres r.huszczo@um.zarow.pl

6. Osoby do kontaktu: Romuald Huszczo – podinspektor ds. przeglądów technicznych i remontów tel. 74 8580 591 wew. 304.

Opublikował: Marcin Wolfram
Publikacja dnia: 20.12.2018 13:52
Dokument oglądany razy: 243
Nie podlega Ustawie