bip.gov.pl
A A A K
SmodBIP

Wykonanie usługi polegającej na myciu wiat przystankowych na terenie miasta Żarów

Nie podlegający Ustawie, zakończony, nierozstrzygnięty

Gmina Żarów zaprasza Państwa do złożenia oferty wykonanie usługi polegającej na myciu wiat przystankowych na terenie miasta Żarów

1. Zamawiający: Gmina Żarów ul. Zamkowa 2, 58-130 Żarów
2. Opis przedmiotu zamówienia:
- mycie wiat przystankowych na przystankach przy ul. Dworcowej, Armii Krajowej 3 szt. i Chrobrego w mieście Żarów.
Mycie wiat przystankowych wykonywane ma być raz w miesiącu i następować będzie na polecenie Zamawiającego.

3. Termin realizacji zamówienia: 02.01.2019 r. - 31.12.2019 r.
4. Kryteria wyboru i sposób oceny oferty: cena netto za miesiąc wykonania prac.
5. Sposób przygotowania oferty i dostarczenia oferty:
a/ ofertę należy złożyć w formie pisemnej według wzoru oferty będącej załącznikiem do niniejszego zapytania ofertowego,
b/ ofertę należy złożyć w terminie do 21.12. 2018 r. do godz. 15.30 w siedzibie Zamawiającego w Biurze Obsługi Klienta lub w formie skanu oryginału zawierającego podpis osoby składającej ofertę e-mailem na adres m.dzialowski@um.zarow.pl
6. Osoby do kontaktu: Michał Działowski – podinspektor ds. gospodarki komunalnej tel. 74 8580 591 wew. 351.
7. Zamawiający może odwołać postępowanie bez podania przyczyny.
8. W załączeniu druk oferty.

Opublikował: Marcin Wolfram
Publikacja dnia: 17.12.2018 13:44
Dokument oglądany razy: 183
Nie podlega Ustawie