bip.gov.pl
A A A K
SmodBIP

Wykonanie przyłącza kanalizacji sanitarnej dla lokalu mieszkalnego

Nie podlegający Ustawie, zakończony, nierozstrzygnięty

Gmina Żarów zaprasza Państwa do złożenia oferty na wykonanie przyłącza kanalizacji sanitarnej dla lokalu mieszkalnego przy ul. Armii Krajowej 32/4 w Żarowie.

1. Zamawiający: Gmina Żarów ul. Zamkowa 2, 58-130 Żarów

2. Opis przedmiotu zamówienia:

- przebicie otworów w ścianie z cegły grubość ściany 2 cegły,
- rozebranie podłogi drewnianej – 4 m²,
- rozebranie zasypki stropowej stropu drewnianego,
- wpięcie przyłącza sanitarnego z rur PCV 100 metodą na wcisk do pionu kanalizacyjnego - 4,5 m²,
- prace tynkarskie – obróbka przejścia instalacji przez ściany,
- naprawa podłogi drewnianej,
- roboty towarzyszące.

3. Termin realizacji zamówienia: 23.11.2018 r.

4. Kryteria wyboru i sposób oceny oferty: cena wykonania remontu.

5. Sposób przygotowania oferty i dostarczenia oferty:

a/ ofertę należy złożyć w formie pisemnej według wzoru oferty zamieszczonych
na stronie bip@um.zarow.pl,
b/ ofertę należy złożyć w terminie do 09.11.2018 r. w siedzibie Zamawiającego w Biurze Obsługi Klienta, przesłać pocztą na adres Zamawiającego, faksem na numer 74 8580 778 lub w formie skanu oryginału zawierającego podpis osoby składającej ofertę e-mailem na adres r.huszczo@um.zarow.pl

6. Osoby do kontaktu: Romuald Huszczo – podinspektor ds. przeglądów technicznych i remontów tel. 74 8580 591 wew. 304.

Opublikował: Marcin Wolfram
Publikacja dnia: 07.11.2018 07:14
Dokument oglądany razy: 172
Nie podlega Ustawie