bip.gov.pl
A A A K
SmodBIP
To jest wersja archiwalna, informacja o tym przetargu została skasowana: 06.03.2013 07:48 z powodu:

publikacja ponad 30 dni

Udzielenie kredytu bankowego długoterminowego w kwocie 2 800 000 złotych z przeznaczeniem na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu i spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów

Podlegający Ustawie, zakończony, usunięty, unieważniony


Ogłoszenie:

Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania

dotyczy: zamówienia publicznego nr FB.271.1.2012 "Udzielenie kredytu bankowego długoterminowego w kwocie 2 800 000 złotych z przeznaczeniem na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu i spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów"


Na podstawie art. 93.1 pkt 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych (tekst jednolity Dz. U.2010.113.759 ze zmianami) jako Zamawiający w sprawie zamówienia publicznego nr FB.271.1.2012 "Udzielenie kredytu bankowego długoterminowego w kwocie
2 800 000 złotych z przeznaczeniem na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu i spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów" zawiadamiam, że unieważniam przedmiotowe postępowanie, gdyż nie złożono żadnej oferty nie podlegającej odrzuceniu.

Opublikował: Marcin Wolfram
Data publikacji: 04.12.2012 14:17
Ostatnie zmiany: nie zmieniano
To jest ogłoszenie do przetargu
Dokument oglądany razy: 653