bip.gov.pl
A A A K
SmodBIP

Wykonanie instalacji gazowej do lokalu mieszkalnego

Nie podlegający Ustawie, zakończony, nierozstrzygnięty

Gmina Żarów zaprasza Państwa do złożenia oferty cenowej wykonania instalacji gazowej do lokalu mieszkalnego nr 4 przy ul. Armii Krajowej 32 w Żarowie.

1. Zamawiający: Gmina Żarów ul. Zamkowa 2, 58-130 Żarów

2. Opis przedmiotu zamówienia:

- rurociągi w instalacjach gazowych miedziane o połączeniach zaprasowywanych o śr. 18-22 mm,
- wykonanie podejścia obustronnego pod gazomierz,
- wykonanie podejścia do kuchenki gazowej,
- kurki gazowe przelotowe,
- stelaż do gazomierza.

3. Termin realizacji zamówienia 25.10.2018 r.

4. Kryteria wyboru i sposób oceny oferty: cena wykonania zadania.

5. Sposób przygotowania oferty i dostarczenia oferty:

a/ ofertę wraz ze zgodą na na przetwarzanie danych osobowych należy złożyć w formie pisemnej według wzoru oferty ( do pobrania na stronie bip.um.zarow.pl ).
b/ ofertę wraz ze zgodą na na przetwarzanie danych osobowych należy złożyć w terminie do 05.10.2018 r. w siedzibie Zamawiającego w Biurze Obsługi Klienta, przesłać pocztą na adres Zamawiającego, faksem na numer 74 8580 778 lub w formie skanu oryginału zawierającego podpis osoby składającej ofertę e-mailem na adres r.huszczo@um.zarow.pl

6. Osoby do kontaktu: Romuald Huszczo – podinspektor ds. przeglądów technicznych i remontów tel. 74 8580 591 wew. 304.

Opublikował: Marcin Wolfram
Publikacja dnia: 27.09.2018 10:20
Dokument oglądany razy: 213
Nie podlega Ustawie