bip.gov.pl
A A A K
SmodBIP

Wykonanie przeglądów instalacji gazowej w budynkach komunalnych gminy Żarów

Nie podlegający Ustawie, zakończony, nierozstrzygnięty

Gmina Żarów zaprasza Państwa do złożenia oferty cenowej wykonania przeglądów instalacji gazowej w budynkach komunalnych Gminy Żarów.

1. Zamawiający: Gmina Żarów ul. Zamkowa 2, 58-130 Żarów

2. Opis przedmiotu zamówienia:

- przegląd instalacji gazowej z sieci w budynkach komunalnych w Żarowie
ul. Mickiewicza 21 – 6 lokali,
ul. Sikorskiego 2 – 3 lokale,
ul. Armii Krajowej 46A – 1 lokal.

- przegląd instalacji gazowej z butli gazowej propan-butan
w Żarowie ul. Armii Krajowej 45A w 2 lokalach,
w Kalnie 16 w 3 lokalach,
w Łażanach ul. Strzegomska 24 w 8 lokalach,
w Siedlimowicach 23 w 2 lokalach,
w Imbramowicach ul. Żarowska 34 w 7 lokalach.

- przegląd instalacji co. gazowej w budynku użytkowym w Żarowie ul. Armii Krajowej 54.

3. Termin realizacji zamówienia 28.09.2017 r.

4. Kryteria wyboru i sposób oceny oferty: cena wykonania zadania.

5. Sposób przygotowania oferty i dostarczenia oferty:

a/ ofertę wraz ze zgodą na przetwarzanie danych osobowych należy złożyć w formie pisemnej według wzoru oferty zamieszczonej na stronie bip.um.zarow.pl .
b/ ofertę wraz ze zgodą na przetwarzanie danych osobowych należy złożyć w terminie
do 12.09.2018 r. w siedzibie Zamawiającego w Biurze Obsługi Klienta, przesłać pocztą na adres Zamawiającego, faksem na numer 74 8580 778 lub w formie skanu oryginału zawierającego podpis osoby składającej ofertę e-mailem na adres a.krawiec@um.zarow.pl

6. Osoby do kontaktu: Agata Krawiec – kierownik referatu gospodarki lokalowej tel. 74 8580 591 wew. 383.

Opublikował: Marcin Wolfram
Publikacja dnia: 06.09.2018 19:07
Dokument oglądany razy: 198
Nie podlega Ustawie