bip.gov.pl
A A A K
SmodBIP

Wykonanie remontu instalacji elektrycznej w lokalu mieszkalnym

Nie podlegający Ustawie, zakończony, nierozstrzygnięty

Gmina Żarów zaprasza Państwa do złożenia oferty cenowej wykonania robót budowlanych obejmujących wykonanie remontu instalacji elektrycznej w lokalu mieszkalnym nr 1 przy ul. Krętej 4 w Żarowie.

1. Zamawiający: Gmina Żarów ul. Zamkowa 2, 58-130 Żarów

2. Opis przedmiotu zamówienia:,

- wykucie bruzd w tynku mb- 10,
- przewody kabelkowe YDY 3x6 mm mb-11
- przewody kabelkowe YDY 3x2,5 mm mb – 14,
- przewody kabelkowe YDY 3x1,5 mm mb - 12,
- wypusty dla gniazd wtykowych i wyłączników - szt.5
- rozdzielnica mieszkaniowa.

3. Termin realizacji zamówienia 17.09.2018 r.

4. Kryteria wyboru i sposób oceny oferty: cena wykonania zadania.

5. Sposób przygotowania oferty i dostarczenia oferty:

a/ ofertę należy złożyć w formie pisemnej według wzoru oferty i przedmiaru robót,do pobrania na stronie bip.um.zarow.pl
b/ ofertę należy złożyć w terminie do 06.09.2018 r. w siedzibie Zamawiającego w Biurze Obsługi Klienta, przesłać pocztą na adres Zamawiającego, faksem na numer 74 8580 778 lub w formie skanu oryginału zawierającego podpis osoby składającej ofertę e-mailem na adres a.krawiec@um.zarow.pl

6. Osoby do kontaktu: Agata Krawiec – Kierownik Referatu Gospodarki Lokalowej

Opublikował: Marcin Wolfram
Publikacja dnia: 30.08.2018 13:36
Dokument oglądany razy: 180
Nie podlega Ustawie