bip.gov.pl
A A A K
SmodBIP

Wykonanie instalacji wentylacyjnej grawitacyjnej dla lokalu komunalnego mieszkalnego

Nie podlegający Ustawie, zakończony, nierozstrzygnięty

Gmina Żarów zaprasza Państwa do złożenia oferty cenowej wykonania instalacji wentylacyjnej grawitacyjnej dla lokalu komunalnego mieszkalnego nr 3 w budynku wielorodzinnym przy ul. Szkolnej 4 w Żarowie.

1. Zamawiający: Gmina Żarów ul. Zamkowa 2, 58-130 Żarów
2. Opis przedmiotu zamówienia:
- montaż 1 szt. przewodu kominowego wentylacji grawitacyjnej z blachy stalowej ocynkowanej o śr. 150 mm, ocieplony wyprowadzić ponad połać dachu po ścianie zewnętrznej,
- montaż 2 szt. przewodu kominowego wentylacji grawitacyjnej z blachy stalowej ocynkowanej o śr. 150 mm, ocieplony wyprowadzić ponad połać dachu po klatce schodowej,
- obudowanie płytami g-k przewodów prowadzonych po klatce schodowej,
- roboty towarzyszące.
3. Termin realizacji zamówienia 20.09.2018 r.
4. Kryteria wyboru i sposób oceny oferty: cena wykonania zadania.
5. Sposób przygotowania oferty i dostarczenia oferty:

a/ ofertę wraz ze zgodą na przetwarzanie danych osobowych należy złożyć w formie pisemnej na załączonym formularzem ofertowym (załącznik nr 1).
b/ ofertę wraz ze zgodą na przetwarzanie danych osobowych należy złożyć w terminie  do 28.08.2018 r. w siedzibie Zamawiającego w Biurze Obsługi Klienta, przesłać pocztą na adres Zamawiającego, faksem na numer 74 8580 778 lub w formie skanu oryginału zawierającego podpis osoby składającej ofertę e-mailem na adres a.krawiec@um.zarow.pl

6. Osoby do kontaktu: Agata Krawiec–Kierownik Referatu Gospodarki Lokalowej tel. 74 8580 591 wew. 383.
7. Zamawiający zastrzega sobie możliwość unieważnienia postępowania bez podania przyczyny.

Opublikował: Marcin Wolfram
Publikacja dnia: 17.08.2018 16:03
Dokument oglądany razy: 180
Nie podlega Ustawie