bip.gov.pl
A A A K
SmodBIP

Wykonanie robót budowlanych obejmujących wykonanie remontu instalacji elektrycznej w lokalu mieszkalnym

Nie podlegający Ustawie, zakończony, nierozstrzygnięty

Gmina Żarów zaprasza Państwa do złożenia oferty cenowej wykonania robót budowlanych obejmujących wykonanie remontu instalacji elektrycznej w lokalu mieszkalnym nr 6 przy ul. Armii Krajowej 25 w Żarowie.

1. Zamawiający: Gmina Żarów ul. Zamkowa 2, 58-130 Żarów

2. Opis przedmiotu zamówienia:,

- wykucie bruzd w tynku mb- 15,
- przewody kabelkowe YDY 3x6 mm mb-16
- przewody kabelkowe YDY 3x2,5 mm mb – 18,50,
- przewody kabelkowe YDY 3x1,5 mm mb - 14,00,
- wypusty dla gniazd wtykowych i wyłączników - szt.11
- rozdzielnica mieszkaniowa.

3. Termin realizacji zamówienia 14.08.2018 r.

4. Kryteria wyboru i sposób oceny oferty: cena wykonania zadania.

5. Sposób przygotowania oferty i dostarczenia oferty:

a/ ofertę należy złożyć w formie pisemnej według wzoru oferty i przedmiaru robót,do
pobrania na stronie bip.um.zarow.pl
b/ ofertę należy złożyć w terminie do 25.07.2018 r. w siedzibie Zamawiającego w Biurze Obsługi Klienta, przesłać pocztą na adres Zamawiającego, faksem na numer 74 8580 778 lub w formie skanu oryginału zawierającego podpis osoby składającej ofertę e-mailem na adres r.huszczo@um.zarow.pl

6. Osoby do kontaktu: Romuald Huszczo – podinspektor ds. przeglądów technicznych i remontów tel. 74 8580 591 wew. 304.

Opublikował: Marcin Wolfram
Publikacja dnia: 19.07.2018 08:36
Dokument oglądany razy: 192
Nie podlega Ustawie