bip.gov.pl
A A A K
SmodBIP

Wykonanie robót budowlanych obejmujących montaż armatury sanitarnej w lokalu mieszkalnym

Nie podlegający Ustawie, zakończony, nierozstrzygnięty

Gmina Żarów zaprasza Państwa do złożenia oferty na wykonanie robót budowlanych obejmujących montaż armatury sanitarnej w lokalu mieszkalnym przy ul. Sportowej 3/12 w Żarowie.

1. Zamawiający: Gmina Żarów ul. Zamkowa 2, 58-130 Żarów

2. Opis przedmiotu zamówienia:

- zakup i montaż kabiny natryskowej,
- zakup i montaż umywalki,
- zakup i montaż miski ustępowej z dolnopłukiem,
- wykonanie podejścia dla automatu pralniczego.

3. Termin realizacji zamówienia: 09.07.2018 r.

4. Kryteria wyboru i sposób oceny oferty: cena wykonania remontu.

5. Sposób przygotowania oferty i dostarczenia oferty:

a/ ofertę należy złożyć w formie pisemnej według wzoru oferty zamieszczonej na stronie
bip@um.zarow.pl,
b/ ofertę należy złożyć w terminie do 02.07.2018 r. w siedzibie Zamawiającego w Biurze Obsługi Klienta, przesłać pocztą na adres Zamawiającego, faksem na numer 74 8580 778 lub w formie skanu oryginału zawierającego podpis osoby składającej ofertę e-mailem na adres r.huszczo@um.zarow.pl

6. Osoby do kontaktu: Romuald Huszczo – podinspektor ds. przeglądów technicznych i remontów tel. 74 8580 591 wew. 304.

Opublikował: Marcin Wolfram
Publikacja dnia: 29.06.2018 19:58
Dokument oglądany razy: 182
Nie podlega Ustawie