bip.gov.pl
A A A K
SmodBIP
To jest wersja archiwalna, informacja o tym przetargu została skasowana: 04.06.2018 11:46 z powodu:

zdublowane zapytanie ofertowe

Wykonania robót budowlanych obejmujących wykonanie remontu w lokalu mieszkalnym

Nie podlegający Ustawie, zakończony, usunięty, nierozstrzygnięty

Gmina Żarów w zaprasza Państwa do złożenia oferty cenowej wykonania robót budowlanych obejmujących wykonanie remontu w lokalu mieszkalnym nr 2 przy ul. Armii Krajowej 50 w Żarowie.

1. Zamawiający: Gmina Żarów ul. Zamkowa 2, 58-130 Żarów

2. Opis przedmiotu zamówienia:

- remont instalacji elektrycznej
- ścianki działowe z płyt GK i gazobetonu,
- prace tynkarskie,
- instalacja wodno-kanalizacyjna,.

3. Termin realizacji zamówienia 05.07.2018 r.

4. Kryteria wyboru i sposób oceny oferty: cena wykonania zadania.

5. Sposób przygotowania i dostarczenia oferty:

a/ ofertę należy złożyć w formie pisemnej według wzoru oferty i przedmiaru robót,do
pobrania na stronie bip.um.zarow.pl
b/ ofertę należy złożyć w terminie do 08.06.2018 r. w siedzibie Zamawiającego w Biurze Obsługi Klienta, przesłać pocztą na adres Zamawiającego, faksem na numer 74 8580 778 lub w formie skanu oryginału zawierającego podpis osoby składającej ofertę e-mailem na adres r.huszczo@um.zarow.pl

6. Osoby do kontaktu: Romuald Huszczo – podinspektor ds. przeglądów technicznych i remontów tel. 74 8580 591 wew. 304.

Opublikował: Marcin Wolfram
Publikacja dnia: 28.05.2018 14:56
Dokument oglądany razy: 210
Nie podlega Ustawie