bip.gov.pl
A A A K
SmodBIP

Wykonanie robót budowlanych obejmujących remont trzonu kuchennego w lokalu mieszkalnym

Nie podlegający Ustawie, zakończony, nierozstrzygnięty

Gmina Żarów w zaprasza Państwa do złożenia oferty cenowej wykonania robót budowlanych obejmujących remont trzonu kuchennego w lokalu mieszkalnym nr 7
przy ul. Wojska Polskiego 1 w Żarowie.

1. Zamawiający: Gmina Żarów ul. Zamkowa 2, 58-130 Żarów

2. Opis przedmiotu zamówienia: - rozbiórka wyeksploatowanych elementów trzonu,
- odbudowa kanałów dymowych,
- montaż drzwiczek i ramy i płyt,
- wywóz gruzu z rozbiórki na składowisko odpadów..


3. Termin realizacji zamówienia 05.07.2018 r.

4. Kryteria wyboru i sposób oceny oferty: cena wykonania zadania.

5. Sposób przygotowania oferty i dostarczenia oferty:

a/ ofertę należy złożyć w formie pisemnej według wzoru oferty zamieszczonej na stronie
bip.um.zarow.pl
b/ ofertę należy złożyć w terminie do 29.05.2018 r. w siedzibie Zamawiającego w Biurze Obsługi Klienta, przesłać pocztą na adres Zamawiającego, faksem na numer 74 8580 778 lub w formie skanu oryginału zawierającego podpis osoby składającej ofertę e-mailem na adres r.huszczo@um.zarow.pl

6. Osoby do kontaktu: Romuald Huszczo – podinspektor ds. przeglądów technicznych i remontów tel. 74 8580 591 wew. 304.

Opublikował: Marcin Wolfram
Publikacja dnia: 24.05.2018 12:56
Dokument oglądany razy: 182
Nie podlega Ustawie